Skip to content
Home » Isa al Masih mëson për faljen

Isa al Masih mëson për faljen

  • by

Surja Gafir (Surah 40 – Falësi) mëson se Allahu fal.

Falësit të gjynaheve dhe Pranuesit të pendimit, që dënon ashpër, si dhe Zotëruesit të të mirave. Nuk ka zot tjetër të vërtetë përveç Tij dhe tek Ai do të kthehen të gjithë….

Ata (engjëj), që e mbajnë Fronin dhe ata që janë rreth tij, e madhërojnë Zotin e tyre me falënderim dhe i besojnë Atij. Ata lypin falje për besimtarët, duke thënë: “O Zoti ynë, Ti përfshin çdo gjë me mëshirën dhe dijeninë Tënde, prandaj fali ata që janë penduar e që ndjekin rrugën Tënde dhe ruaji ata prej dënimit të Zjarrit flakërues!

I cili fal mëkatin dhe pranon pendimin, dhe që është ndëshkues i ashpër, por edhe bamirës. Nuk ka zot tjetër përveç Atij. Te Ai është e ardhmja e çdokujt….

Ndërsa ata (engjëjt) që e bartin Arshin dhe ata që janë përreth tij, lartësojnë me falënderim Zotin e tyre, i besojnë Atij dhe i luten Atij t’i falë ata që besuan (duke thënë): “Zoti yna, Ti me mëshirën dhe me diturinë Tënde ke përfshirë çdo send, andaj falu atyre që u penduan dhe ndoqën rrugën tënde, e edhe ruaj ata nga dënimi i Xhehennemit!

(Surah Ghafir 40:3 & 7)

Surja Al-Huxhurat (Sura 49 – Dhomat) na thotë të ruajmë paqen mes njëri-tjetrit për të marrë këtë mëshirë.

Në të vërtetë, besimtarët janë vëllezër, andaj pajtojini vëllezërit tuaj midis tyre dhe kijeni frikë Allahun, në mënyrë që ju të mëshiroheni. (Surah Al-Hujurat 49:10)

Isa el Masih mësoi për faljen nga Allahu, dhe gjithashtu e lidhi atë me faljen e njëri-tjetrit.

Isa al Masih për faljen e të tjerëve

Ndërsa shikoj lajmet botërore, duket se gjakderdhja dhe dhuna po shtohen gjithandej. Bombardimet në Afganistan, luftimet në Liban, Siri dhe Irak, dhuna në Egjipt, vrasje në Pakistan, trazira në Turqi, rrëmbime shkollash në Nigeri, lufta me Palestinën dhe Izraelin, qytete të masakruara në Kenia – dhe këto janë vetëm ato që kam dëgjuar pa parë për të gjetur një lajm të keq. Mbi të gjitha janë një mori mëkatesh, lëndimesh dhe ankesash që i kemi shkaktuar njëri-tjetrit, të cilat nuk bëjnë tituj lajmesh – por që ende na lëndojnë. Në këtë ditë hakmarrjeje dhe ndëshkimi, mësimi i Isa al Masih-ut mbi faljen është shumë i rëndësishëm. Një ditë dishepujt e pyetën se sa herë duhet të falnin. Këtu është rrëfimi nga Inxhili

Historia e shërbëtorit të pamëshirshëm

21 Atëherë Pjetri iu afrua dhe tha: “Zot, në se vëllai im mëkaton kundër meje, sa herë duhet ta fal? Deri shtatë herë?.”

22 Jezusi i tha: “Unë nuk të them deri shtatë herë, por deri shtatëdhjetë herë shtatë.

23 Prandaj mbretëria e qiejve i ngjan një mbreti që deshi të bënte llogaritë me shërbëtorët e vet. 24 Mbasi filloi t’i bëjë llogaritë, i sollën një që i detyrohej dhjetë mijë talenta. 25 Dhe, duke qenë se ky nuk kishte të paguante, zotëria e tij urdhëroi që të shitej ai me gruan e tij, bijtë e tij dhe gjithë ç’kishte, dhe të shlyejë detyrimin.

26 “Atëherë ai shërbëtor i ra ndër këmbë e i lutej duke thënë: “Zot, ki durim me mua dhe unë do t’i paguaj të gjitha”. 27 I shtyrë nga dhembshuria, zotëria e atij shërbëtori e la të lirë atë dhe ia fali detyrimin.

28 Por ai shërbëtor, si doli, takoi një nga shërbëtorët e tjerë, që i detyrohej njëqind denarë; dhe, mbasi e zuri për fyti, po e mbyste duke thënë: “Më paguaj detyrimin që më ke”.

29 Atëherë shërbëtori shok i tij, i ra ndër këmbë dhe iu lut duke thënë: Ki durim me mua, dhe do t’i paguaj të gjithaa”.

30 Por ai nuk deshi, madje shkoi dhe e futi në burg deri sa ai ta shlyente detyrimin. 31 Por shërbëtorët e tjerë, kur e panë ngjarjen, u pikëlluan shumë dhe shkuan e i thanë zotërisë së tyre gjithçka që kishte ndodhur.

32 Atëherë zotëria e tij e thirri dhe i tha: “Shërbëtor i lig, unë ta fala gjithë këtë detyrim, sepse m’u lute. 33 A nuk duhej të kishe mëshirë edhe ti për shokun tënd, ashtu si pata mëshirë unë për ty?”. 34 Dhe zotëria i tij, i zemëruar, ua dorëzoi torturuesve deri sa të paguante gjithë detyrimin.

35 Kështu do të veprojë me ju edhe Ati im qiellor, në qoftë se secili prej jush nuk e fal me gjithë zemër vëllanë e vet për fajet e tij.”

(Mateu 18:21-35)

Thelbi i tregimit të tij është se nëse e kemi pranuar mëshirën e Tij, Allahu (Mbreti) na fal kaq shumë. Kjo simbolizohej nga dhjetë mijë thasët me ar që i kishte borxh shërbëtori. Shërbëtori kishte deklaruar se i duhej më shumë kohë për ta kthyer atë. Por kjo është një shumë shumë e madhe për t’u kthyer ndonjëherë, kështu që Mbreti thjesht anuloi të gjithë borxhin. Kjo është ajo që Allahu bën për ne nëse ne marrim mëshirën e Tij.

Por më pas i njëjti shërbëtor gjeti një shërbëtor tjetër që i detyrohej atij njëqind monedha argjendi. Ai kërkoi pagesën e plotë dhe nuk i dha më shumë kohë shërbëtorit tjetër. Kur ne mëkatojmë kundër njëri-tjetrit, ka lëndim dhe dëm, por në krahasim me atë se si mëkati ynë e ka pikëlluar dhe lënduar Allahun është i parëndësishëm – si 100 copa argjendi në krahasim me dhjetë mijë thasë ari.

Kështu mbreti (Allahu) e dërgon shërbëtorin në burg për të paguar gjithçka. Në mësimin e Isa al Masih-ut, të mos falësh mëkatet dhe pakënaqësitë që njerëzit kanë kryer kundër nesh do të thotë të humbasim faljen e Allahut dhe të dënojmë veten në ferr. Asgjë nuk mund të ishte më serioze.

Sfida është të mbash këtë frymë faljeje. Kur dikush na ka lënduar, dëshira për ndëshkim mund të jetë shumë e madhe. Pra, si mund ta fitojmë këtë frymë që mund të falë? Duhet të vazhdojmë duke eksploruar Inxhilin.

Shkarkoni PDF të të gjitha Shenjave nga Al Kitab si një libër

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *