Skip to content
Home » Dita: Et-Tarik, El-Adijat & Masih

Dita: Et-Tarik, El-Adijat & Masih

  • by

Surja Et-Tarik (Surah 86 – Tregtari i natës) na paralajmëron për Ditën e Kiametit që vjen kur

Me të vërtetë, Ai është i Fuqishëm për ta kthyer (në jetë) atë

ditën, kur do të zbulohen të fshehtat,

kur njeriu nuk do të ketë as fuqi, as ndihmës.

Surah At-Tariq 86:8-10

Surja Et-Tarik na thotë se Allahu do t’i shqyrtojë të gjitha mendimet dhe veprat tona të fshehta dhe të turpshme pa askënd që të na ndihmojë të na mbrojë nga sprova e gjykimit të Tij. Në mënyrë të ngjashme Surja El-Adijat (Surah 100 – Kursi) përshkruan të njëjtën ditë kur

Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vet.

Edhe vetë është dëshmues i asaj (përbuzje).

Dhe ai është që shumë e do pasurinë.

A nuk e di ai se kur të nxirret çka ëstë në varreza?

Dhe të tubohet (të dalë në shesh) ajo që ishte në gjoksa.

E atë ditë, pa dyshim Zoti i tyre është i njohur për punën e tyre.

Surah Al-‘Adiyat 100:6-11

Surja El-Adijat paralajmëron se edhe sekretet e turpshme të njohura vetëm brenda kraharorit tonë do të bëhen të ditura pasi që Allahu i njeh mirë edhe këto vepra tona.

Ne mund të shmangim të menduarit për këtë Ditë që po vjen dhe thjesht të shpresojmë që ajo të na funksionojë, por suret Et-Tarik dhe El-Adijat kanë paralajmërime shumë të qarta rreth Ditës. 

A nuk është më mirë të jesh i përgatitur? Por si? 

Profeti Isa el Masih a.s. erdhi për ata prej nesh që kërkojnë të përgatiten për atë Ditë. Ai tha në Inxhil:

21 Në fakt ashtu si ati ringjall të vdekurit dhe u jep atyre jetën, po kështu edhe Biri i jep jetën kujtdo që do. 22 Sepse Ati nuk gjykon asnjë, por gjithë gjyqin ia dha Birit, 23 që të gjithë ta nderojnë Birin ashtu siç nderojnë Atin; kush nuk e nderon Birin, nuk nderon Atin që e ka dërguar.

Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme, dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. 25 Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Po vjen ora, madje ka ardhur, kur të vdekurit do të dëgjojnë zërin e Birit të Perëndisë, dhe ata që e kanë dëgjuar do të jetojnë. 26 Sepse, sikurse Ati ka jetë në vetvete, kështu ia ka dhënë dhe Birit të ketë jetë në vetvete; 27 dhe i ka dhënë gjithashtu autoritet të gjykojë, sepse është Bir i njeriut.

Gjoni 5:21-27

Profeti Isa al Masih PBUH pretendon autoritet të madh – madje edhe për mbikëqyrjen e Ditës së Gjykimit. Autoriteti i tij u vërtetua në mënyrën se si Tevrati i Profetit Musa e profetizoi autoritetin e tij që nga krijimi i botës në gjashtë ditë. Zaburët dhe profetët pasardhës profetizuan detajet e ardhjes së tij duke vërtetuar se atij i ishte dhënë ky autoritet nga Allahu. Çfarë donte të thoshte profeti me “kushdo që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më dërgoi, ka jetë të përjetshme dhe nuk do të dënohet”? Ne e shohim atë këtu.

<= Dita e mëparshme Dita tjetër =>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *