Skip to content
Home » Profeti Isa el Masih (PBUH) dhe shenja e Jonait

Profeti Isa el Masih (PBUH) dhe shenja e Jonait

  • by

Kurejshët (ose Kurejshët) ishin fisi arab që kontrollonte Mekën dhe Qaben, dhe ishte fisi nga i cili ishte profeti Muhamed a.s. Surja Kurejsh (Surah 106 – Kurejsh) i cili përshkruan besëlidhjet e favorshme që gëzonin kurejshët:

(Shkatërrimin e njerëzve të elefantit Allahu e bëri) për të mbrojtur fisin Kurejsh, për t’i mbrojtur ata në udhëtimin që bëjnë dimër e verë. (Surah Quraysh 106:1-2)

Por Surja Junus (Surah 10 – Jonah) tregon se çfarë ndodhi kur profeti Muhamed ua çoi mesazhin kurejshëve.

Vallë, pse çuditen njerëzit që Ne i shpallëm njërit prej tyre (duke i thënë): “Paralajmëroji njerëzit dhe jepu lajmin e mirë atyre që besojnë se, me të vërtetë, për ata ka shpërblim të mrekullueshëm te Zoti i tyre!” Mohuesit thanë: “Ky është njëmend magjistar i madh!” (Surah Yunus 10:2)

Duke refuzuar mesazhin e tij, Surja Al-Kamer (Surah 54 – Hëna) i paralajmëroi kurejshët se ata u përballën me…

Vallë, jobesimtarët tuaj janë më të mirë se këta (popuj të shkatërruar më parë), apo ju keni ndonjë paprekshmëri në librat e shpallur?

Vërtet thonë ata: “Ne jemi grup i pathyeshëm”?!

Së shpejti do të thyhet grupi dhe (secili prej tyre) do t’ia mbathë.

Madje, Ora (e Kiametit) do të jetë takimi i tyre dhe Ora do të jetë më e tmerrshme dhe më e hidhët. (Surah Al-Qamar 54:43-46)

Surja Junus shpjegon gjithashtu se megjithëse shumica e profetëve ishin injoruar nga dëgjuesit e tyre (sikurse me kurejshët), kishte një përjashtim – Profeti Jonah (Junus) a.s.

Përse nuk pati ndonjë qytet, banorët e të cilit të besonin e t’u bënte dobi besimi i tyre, përveç popullit të Junusit? Kur ata besuan, Ne ua larguam dënimin e poshtërimit në jetën e kësaj bote dhe i lamë të kënaqeshin edhe njëfarë kohe. (Surah Yunus 10:98)

Profeti Jona u dërgua te një popull i huaj. Megjithatë ata ende e morën mesazhin e tij. Por ai nuk e kishte pranuar rolin e tij dhe në përpjekje për të ikur prej tij ishte gëlltitur i gjallë nga një peshk i madh. Surja Al-Kalam (Surah 68 – Pena) përshkruan se si në peshk ai u pendua për mosbindjen e tij dhe u rivendos si Profet.

Prandaj, duro për gjykimin e Zotit tënd dhe mos u bëj si Njeriu i Peshkut (Junusi a.s.), kur iu lut Zotit të vet i dëshpëruar (në barkun e balenës)!

Sikur të mos i vinte mëshira prej Zotit tënd, ai do të hidhej në një shkretëtirë, i fajësuar!

Por Zoti i tij e zgjodhi dhe e futi me punëdrejtët. (Surah Al-Qalam 68:48-50)

Ashtu si Profeti Muhamed, Profeti Isa el Masih kishte shkuar te populli i tij (çifutët) dhe ata e kishin akuzuar për magji dhe e refuzuan mesazhin e tij. Pra, Profeti Isa el Masih gjithashtu iu referua Profetit Jonah/Junus si një shenjë. Një shenjë për çfarë?

Autoriteti i Isa al Masih-ut vihet në dyshim nga njerëzit e tij.

Ne pamë se si Inxhili i regjistron mësimetshërimet mrekulli të Profetit Isa el Masih (a.s.). Ai shpesh u bënte ftesa dëgjuesve të tij (dhe neve) për të marrë atë që ai ofronte. Ai ofroi ‘ujë të gjallë’mëshirë për mëkatarëtgjetjen e “të humburit”, dhe ftoi të gjithë ata që ishin të gatshëm të hynin në ‘Mbretërinë e Perëndisë’.

Këto mësime i hutuan udhëheqësit fetarë (të ngjashëm me imamët) të kohës së tij. Në veçanti ata pyesnin se çfarë autoriteti mbante. Për shembull, a kishte vërtet autoritetin për të ofruar mëshirën e Perëndisë për njerëzit fajtorë dhe autoritetin për të paguar për hyrjen në Mbretërinë e Perëndisë për të gjithë? Kështu, udhëheqësit fetarë i kërkuan një shenjë për të vërtetuar autoritetin e tij. Inxhili regjistron bisedën e tyre:

Isa i referohet Shenjës së Jonas (Junus)

38 Atëherë disa skribë dhe farisenj e pyetën duke thënë: “Mësues, ne duam të shohim ndonjë shenjë prej teje.”

39 Por ai duke iu përgjigjur u tha atyre: “Ky brez i mbrapshtë dhe kurorëshkelës kërkon një shenjë, por asnjë shenjë nuk do t’i jepet, përveç shenjës së profetit Jona. 40 Në fakt ashtu si Jona qëndroi tri ditë e tri net në barkun e peshkut të madh, kështu Biri i njeriut do të qëndrojë tri ditë e tri net në zemër të tokës. 41 Banorët e Ninivit do të ringjallen në gjyq bashkë me këtë brez dhe do ta dënojnë, sepse ata u penduan me predikimin e Jonas; dhe ja, këtu është një më i madh se Jona.  (Mateu 12:38-41)

Profeti Junus në histori

Isa el Masih (PBUH) u përgjigj duke treguar profetin Jonah (i quajtur edhe Junus ose Junis). Ju mund të shihni në afatin kohor më poshtë se profeti Junus jetoi rreth 800 vjet para Profetit Isa al Masih.

Profeti Jonah (Junus ose Junis) në Afatin Historik Kohor

Profeti Junus në Kuran

Junusi a.s. shkroi një libër që është në shkrimet profetike. Kurani e përmbledh librin e tij kështu:

Junusi ka qenë gjithashtu njëri nga të dërguarit. Ai nxitoi drejt një anijeje të mbushur plot e përplot dhe hodhi short (me detarët se kush duhej të hidhej) dhe humbi. Pastaj atë e gëlltiti një balenë, se ai kishte bërë diçka të gabuar, dhe, po të mos ishte nga ata që i luten Allahut, me siguri do të mbetej në barkun e saj deri në Ditën e Ringjalljes.

(Surah As-Saffat 37: 139-144)

Profeti Junus u gëlltit nga një peshk i madh sepse ai iku nga misioni që i kishte dhënë Allahu – të predikonte pendimin në qytetin e Ninevah (afër Mosulit të sotëm në Irak). Për këto ajete thotë dijetari islam Jusuf Ali

Kjo është vetëm idioma. Ky do të ishte varrimi dhe varri i Jonait. Nëse ai nuk do të ishte penduar, nuk do të mund të dilte nga trupi i krijesës që e kishte gëlltitur, deri në Ditën ose Kijametin, kur të gjithë të vdekurit do të ringjallen. (Fusnota 4125 e përkthimit të Kuranit Jusuf Ali)

Me fjalë të tjera, të qenit brenda peshkut ishte një dënim me vdekje që normalisht do të lëshohej vetëm në Ditën e Ringjalljes.

Profeti Junus nga libri i tij

Libri i Jonait jep detaje më të mëdha për kohën e tij në peshk. Ai na thotë:

17 Zoti kishte përgatitur një peshk të madh që të gëlltiste Jonan; dhe Jona qëndroi tri ditë dhe tri net në barkun e peshkut. 1 Atëherë Jona iu lut Zotit, Perëndisë të tij, nga barku i peshkut dhe tha:

2 “Në fatkeqësinë time i thirra Zotit
dhe ai m’u përgjigj;
nga gjiri i Sheolitdead i thirra dhe ti e dëgjove zërin tim.
3 Më hodhe në një vend të thellë,
në zemër të deteve,
rryma më mori dhe
gjithë dallgët e tua dhe valët e tua më kaluan sipër.
4 Atëherë thashë: U dëbova nga prania jote.
Megjithatë do të shikoj akoma në drejtim të tempullit tënd të shenjtë.
5 Ujërat më kanë rrethuar deri në shpirt,
humnera më ka mbështjellë, algat u mblodhën rreth kokës sime.
6 Zbrita deri në themelet e maleve,
toka mbylli shufrat e saj pas meje për gjithnjë,
por ti e ngrite jetën time nga gropa,
o Zot, Perëndia im.

7 Kur shpirti im po ligështohej brenda meje,
kujtova Zotin,
dhe lutja ime arriti deri te ti, në tempullin tënd të shenjtë.

8 Ata që jepen pas kotësive të rreme
braktisin vetë burimin e hirit të tyre.
9 Por unë me zëra lëvdimi
do të ofroj flijime
dhe do të plotësoj betimet që kam bërë.
Shpëtimi i përket Zotit“.

10 Atëherë Zoti i foli peshkut dhe peshku e volli Jonan në breg. (Jona 1:17 – 2:10)

Cila është ‘Shenja e Jonas’?

Normalisht ne presim që kur autoriteti i dikujt sfidohet, siç ishte Profeti Isa al Masih, ai do të provonte veten me një Shenjë që tregon fuqi, fitore ose sukses. Por Isa al Masih e mbrojti autoritetin e tij duke iu referuar 3 ditëve të Profetit Jonah ‘në mbretërinë e të vdekurve’ – ‘gropa’ ose varri. Gjatë këtyre 3 ditëve, duke qenë se Jonahu nuk iu bind urdhrit të Allahut, ai ishte ‘i dëbuar nga sytë tuaj’ dmth. nga sytë e Allahut. Episodi i Jonasit në kthetrat e vdekjes për 3 ditë në thellësi të zeza, i dëbuar nga Allahu, nuk është një shenjë që presim. Pse do të zgjidhte Isa al Masih një shenjë që duket se anulon autoritetin e tij?

Kjo nuk është hera e parë që dobësia dhe vdekja jepet si shenjë. Profeti Isaia kishte profetizuar Shërbëtori që vjen. Isaia profetizoi se ky Shërbëtor do të ‘përbuzej’ dhe ‘do të hidhej poshtë nga njerëzit’ dhe ‘do të konsiderohej i ndëshkuar nga Perëndia’ dhe ‘do të shfarosej nga toka e të gjallëve’ dhe ‘do t’i caktohej një varr me të ligjtë’. E çuditshme akoma, ishte «vullneti i Zotit që ta shtypte» Shërbëtorin. Kjo tingëllon shumë si ajo nëpër të cilën kaloi Jonah – dhe kështu ajo që tregoi Isa al Masih.

E dhëna që sjell mirëkuptim është fundi i lutjes së Jonait në barkun e peshkut. Fraza e fundit e lutjes së tij ishte “Shpëtimi vjen nga Zoti”. Ne pamë se si emri ‘Isa/Jezus’ ishte emri profetik e Degës që vjen. Por çfarë do të thotë emri ‘Jezus/Isa’? Në hebraisht do të thotë “Zoti shpëton”. Në lutjen e tij, profeti Jona rrëfeu se ai (dhe ne) duhet të ‘shpëtohemi’ dhe se është Zoti që do ta bëjë këtë. Lutja e tij shpalli nevojën tonë (për të shpëtuar) dhe Allahun si Ai që bën shpëtimin. Emri i Isa al Masih (Yhowshuwa në hebraisht) fjalë për fjalë do të thotë e njëjta e vërtetë që Jona në peshk më në fund e pranoi pasi emri Jesus/Isa do të thotë ‘Zoti shpëton‘.

Profeti Isa al Masih e përfundoi bisedën e tij me krerët fetarë duke u kujtuar atyre se njerëzit e Ninevah (qyteti ku Jonai ishte dërguar për të predikuar) kishin besuar dhe penduar në mesazhin e Jonas – por udhëheqësit që dëgjuan Isa al Masih nuk ishin të gatshëm për t’u penduar. Ata nuk ishin të gatshëm të pranonin se kishin nevojë për kursim. Ne duhet të shqyrtojmë vetë zemrat tona për të parë nëse jemi si njerëzit e Ninevasë (të cilët u penduan) apo udhëheqësit judenj (të cilët nuk u penduan). Cili nga të dy jeni ju?

Ne vazhdojmë të ndjekim Isa al Masih-un për të parë se si përmbushet kjo shenjë e Jonait dhe si ‘Zoti shpëton’ ndërsa Misioni i Isa al Masih fillon fundin e tij.

Shkarkoni PDF të të gjitha Shenjave nga Al Kitab si një libër

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *