Skip to content
Home » Ditët 3 dhe 4 – Isa al Masih parathotë të ardhmen dhe kthimin e tij

Ditët 3 dhe 4 – Isa al Masih parathotë të ardhmen dhe kthimin e tij

  • by

Çfarë ka të përbashkët fiku me yjet? Të dyja sinjalizojnë ardhjen e ngjarjeve të mëdha dhe jepen si paralajmërime për të papërgatiturit. Surja 95 Et-Tin (Fiku) fillon me:

Pasha fikun dhe ullirin! (Surah At-Tin 95:1)

Tregoni ardhjen e:

Në të vërtetë, Ne e krijuam njeriun në trajtën më të përkryer, pastaj e çuam atë (kur nuk beson) në gjendjen më të ulët, (Surah At-Tin 95: 4-5)

Surja el-Murselat (Të dërguarit), Surja et-Tekwir (Përmbysja) dhe Surja el-Infitar (Çarja) vazhdimisht deklarojnë se yjet do të errësohen dhe se kjo sinjalizon ardhjen e diçkaje të madhe:

Kur yjet të shuhen. Dhe kur qielli të hapet, Dhe kur kodrat të copëtohen, (Surah Al-Mursalat 77:8-10)

Kur Dielli të mblidhet e të humbë shkëlqimin; kur yjet të rrëzohen dhe malet të lëvizin tutje; (Surah At-Takwir 81:1-3)

Kur qielli të çahet dhe yjet të derdhen; kur detet të përzihen (Surah Al-Infitar 82:1-3)

Çfarë kuptimi kanë këto? Profeti Isa el Masih PBUH shpjegon në javën e tij të fundit. Së pari një rishikim i shpejtë.

Pasi hyri në Jerusalem të dielën më 9 nisan sipas profetëve Daniel dhe Zakaria, Dhe pastaj duke hyrë në tempull të hënën më 10 nisan sipas rregullave të Profetit Musa a.s. në Taurat për t’u zgjedhur si qengj i Allahut, Profeti Isa el Masih a.s. u refuzua nga udhëheqësit hebrenj. Në fakt, ndërsa ai po pastronte tempullin, ata filluan të planifikonin se si ta vrisnin. Inxhili shënon atë që bëri profeti Isa el Masih më pas:

Mallkimi i Fikut

17 Dhe, mbasi i la ata, (udhëheqësit hebrenj në tempull më 10 nisan) doli nga qyteti për në Betani, dhe atje kaloi natën.

18 Në mëngjes (E martë 11 nisan, dita 3), kur po kthehej në qytet e mori uria.arly in the morning 19 Dhe gjatë rrugës pa një fik dhe iu afrua, por nuk gjeti asgjë përveç gjetheve; dhe i tha: “Mos u lidhtë më kurrë fryt prej teje përjetë!.” Dhe fiku u tha menjëherë. (Matthew 21: 17-19)

Shumë pyesin pse Isa al Masih foli dhe tha fikun. Inxhili nuk shpjegon drejtpërdrejt, por profetët e mëparshëm mund të na ndihmojnë të kuptojmë. Këta profetë, kur paralajmëronin për gjykimin e ardhshëm, shpesh përdornin imazhin e një fiku që thahej. Vini re se si shëmbëlltyra e fikut të tharë përdoret nga profetët e mëparshëm në paralajmërimet e tyre:

Hardhia u tha, fiku u tha,
shega, hurma, molla
dhe tërë drurët e fushës u thanë;
nuk ka gëzim midis bijve të njerëzve. (Joeli 1:12)

“Ju godita me blozën dhe me ndryshkun.
Krimbi ka ngrënë kopshtet tuaja të shumta,
vreshtat tuaja, fiqtë tuaj, ullinjtë tuaj,
por ju nuk u kthyet tek unë,”
thotë Zoti. (Amosi 4:9)

a ka akoma grurë në hambar? Hardhia, fiku, shega dhe ulliri nuk kanë dhënë akoma fryt. (Hagai 2:19)

Tërë ushtria e qiellit do të zhduket,
qiejtë do të mblidhen rrotull si një libër,
por tërë ushtria e tyre do të bjerë,
ashtu si bie gjethi nga hardhia,
si bie një fryt i fishkur nga fiku. (Isaia 34:4)

Do t’i shfaros me siguri,”
thotë Zoti.
“Nuk do të ketë më rrush te hardhia
as fiq te fiku
dhe gjethet do të fishken.
Edhe gjërat që u kam
dhënë do t’u hiqen”. (Jeremia 8: 13)

Profeti Hosea a.s shkoi më tej, duke përdorur fikun si një metaforë të Izraelit dhe më pas shqiptoi një mallkim:

“Unë gjeta Izraelin si rrushi në shkretëtirë,
pashë etërit tuaj si fiqtë e parë mbi një fik të ri. Por, mbasi arritën në Baal-peor,
u dhanë pas poshtërsisë
dhe u bënë të neveritshëm si ajo që ata donin.
11 Lavdia e Efraimit do të fluturojë si zog;
nuk do të ketë më lindje, as barrë, as mbarsje.
12 Edhe sikur të rritin bijtë e tyre, unë do t’i lë pa ata,…
…po, mjerë ata kur të largohem prej tyre!
16 Efraimi është goditur, rrënja e tij është tharë; ata nuk do të japin më fryt.
Po, edhe sikur të kenë fëmijë, unë do të bëj që frytet e dashur të vdesin që në bark.

17 Perëndia im do t’i hedhë poshtë, sepse nuk e kanë dëgjuar.
Dhe ata do të shkojnë duke u endur midis kombeve.  (Osea 9:10-12, 16-17; shënim Efraimi = Izrael)

Këto mallkime u përmbushën kur Jerusalemi u shkatërrua për herë të parë në 586 pes (shih këtu për historinë e hebrenjve). Kur profeti Isa al Masih thau fikun, ai po profetizonte në mënyrë simbolike tjetër shkatërrimin e ardhshëm të Jeruzalemit dhe mërgimin hebre nga vendi.

Pasi mallkoi fikun, Isa al Masih vazhdoi në tempull, duke mësuar njerëzit dhe duke debatuar me udhëheqësit hebrenj. Ai dha shumë paralajmërime për gjykimin e Allahut. Inxhili i regjistron mësimet dhe ato janë brenda të plota këtu.

Profeti parashikon shenjat e kthimit të tij

Profeti Isa al Masih më pas përfundoi me një profeci të errët të shkatërrimit të tempullit hebre në Jerusalem. Në atë kohë, ky tempull ishte një nga ndërtesat më mbresëlënëse në të gjithë Perandorinë Romake. Por Inxhili shënon se ai parashikoi rrënimin e tij. Kjo filloi një diskutim për kthimin e tij në tokë dhe shenjat e kthimit të tij. Inxhili i regjistron mësimet e tij

Tani kur Jezusi doli nga tempulli dhe po largohej, dishepujt e tij iu afruan për t’i treguar ndërtesat e tempullit. 2 Por Jezusi u tha atyre: “A nuk i shikoni ju të gjitha këto? Në të vërtetë po ju them se këtu nuk do të mbetet asnjë gur mbi gur që nuk do të rrënohet.”

3 Pastaj, kur ai u ul të rrinte në malin e Ullinjve, dishepujt e vet iu afruan mënjanë dhe i thanë: “Na thuaj, kur do të ndodhin këto gjëra? Dhe cila do të jetë shenja e ardhjes sate dhe e mbarimit të botës?.”

Profeti filloi duke parashikuar shkatërrimin e plotë të tempullit hebre. Ne e dimë nga historia se kjo ndodhi në vitin 70 të es më pas në mbrëmje[I] ai doli nga tempulli dhe ishte në malin e Ullinjve jashtë qytetit të Jeruzalemit. Meqenëse dita e hebrenjve fillonte në perëndim të diellit, tani ishte fillimi i ditës së 4-të të javës, e mërkurë 12 nisan, kur ai iu përgjigj pyetjes së tyre dhe mësoi për fundin e epokës dhe kthimin e tij.

4 Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: “Ruhuni se mos ju mashtron ndokush! 5 Sepse shumë do të vijnë në emrin tim, duke thënë: “Unë jam Krishti” dhe do të mashtrojnë shumë njërëz. 6 Atëherë do të dëgjoni të flitet për lufta dhe për ushtima luftash; ruhuni të mos shqetësoheni, sepse të gjitha këto duhet të ndodhin, por ende mbarimi nuk do të ketë ardhur. 7 Do të ngrihet, pra, popull kundër populli dhe mbretëri kundër mbretërie; do të ketë zi buke, murtajë dhe tërmete në vende të ndryshme. 8 Por të gjitha këto gjëra do të jenë vetëm fillimi i dhembjeve të lindjes.

9 Atëherë do t’ju dorëzojnë në mundime dhe do t’ju vrasin; dhe të gjithë kombet do t’ju urrejnë për shkak të emrit tim. 10 Atëherë shumë do të skandalizohen, do ta tradhëtojnë njeri tjetrin dhe do të urrejnë njeri tjetrin. 11 Dhe do të dalin shumë profetë të rremë, dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. 12 Dhe, duke qenë se paudhësia do të shumohet, shumëkujt do t’i ftohet dashuria; 13 por ai që do të ngulmojë deri në fund do të shpëtohet. 14 Dhe ky ungjill i mbretërisë do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet, dhe atëherë do të vijë mbarimi.”

15 “Kur të shihni, pra, neverinë e shkretimit, që është parathënë nga profeti Daniel, që ka zënë vend në vendin e shenjtë (kush lexon le ta kuptojë), 16 atëherë ata që janë në Jude, le të ikin ndër male. 17 Kush ndodhet mbi taracën e shtëpisë, të mos zbresë për të marrë diçka në shtëpinë e vet; 18 dhe kush është ndër ara, të mos kthehet për të marrë mantelin e tij. 19 Por mjerë gratë shtatzëna dhe ato që do t’u japin gji fëmijëve në ato ditë! 20 Dhe lutuni që ikja juaj të mos ndodhë në dimër, as të shtunën, 21 sepse atëherë do të ketë një mundim aq të madh, sa nuk ka ndodhur kurrë që nga krijimi i botës e deri më sot, dhe as nuk do të ketë më kurrë!

22 Dhe, po të mos shkurtoheshin ato ditë, asnjë mish nuk do të shpëtonte; por për shkak të të zgjedhurve, ato ditë do të shkurtohen. 23 Atëherë, në qoftë se dikush do t’ju thotë: “Ja, Krishti është këtu,” ose “Éshtë atje,” mos i besoni. 24 Sepse do të dalin krishtër të rremë dhe profetë të rremë, dhe do të bëjnë shenja të mëdha dhe mrrekulli të tilla aq sa t’i mashtrojnë, po të ishte e mundur, edhe të zgjedhurit.25 Ja, unë ju paralajmërova.

26 Pra, në qoftë se ju thonë: “Ja, është në shkretëtirë,” mos shkoni atje: Ja, është në dhomat e fshehta,,” mos u besoni. 27 Sepse, si vetëtima që del nga lindja dhe flakëron deri në perëndim, kështu do të jetë ardhja e Birit të njeriut.28 Sepse ku të ketë kërma, aty do të mblidhen shqiponjat.”

29 “Tani, fill pas pikëllimit të atyre ditëve,

dielli do të erret
dhe hëna nuk do të japë dritën e vet,
yjet do të bien nga qielli
dhe fuqitë e qiejve do të tronditen.

30 Dhe atëherë do të duket në qiell shenja e Birit të njeriut; dhe të gjitha kombet e dheut do të mbajnë zi dhe do ta shohin Birin e njeriut duke ardhur mbi retë e qiellit me fuqi dhe lavdi të madhe.31 Ai do t’i dërgojë engjëjt e vet me tinguj të fuqishëm borie; dhe ata do t’i mbledhin të zgjedhurit e tij nga të katër erërat, nga një skaj i qiellit te tjetri.

Këtu profeti Isa al Masih shikoi përtej shkatërrimit të tempullit që po vinte. Ai mësoi se periudha nga shkatërrimi i Tempullit deri në kthimin e tij do të karakterizohej nga ligësia në rritje, tërmete, zi buke, luftëra dhe persekutim të ndjekësve të tij. Megjithatë, ai parashikoi se Inxhili do të ‘predikohej në të gjithë botën’ (v 14). Ndërsa bota mësoi për Masih-un, do të kishte një numër në rritje profetësh të rremë dhe pretendime të rreme rreth tij dhe kthimit të tij. Shenja e vërtetë e kthimit të tij në mes të luftërave, kaosit dhe ankthit do të ishin shqetësimet e padiskutueshme të diellit, hënës dhe yjeve. Disi do të errësohen.

Mund të shohim se lufta, ankthi dhe tërmetet po shtohen – kështu që koha e kthimit të tij po afrohet. Por ende nuk ka trazira në qiej – kështu që kthimi i tij nuk është ende. Por sa afër jemi? Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje, vazhdoi Isa el Masih

32 Tani mësoni nga fiku këtë shëmbëlltyrë: kur tashmë degët e tij njomësohen dhe nxjerrin gjethet, ta dini se vera është afër. 33 Kështu edhe ju, kur t’i shihni të gjitha këto gjëra, ta dini se ai është afër, madje te dera. 34 Në të vërtetë po ju them se ky brez nuk do të kalojë, pa u realizuar të gjitha këto. 35 Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë.

Ju kujtohet fiku, simbol i Izraelit, të cilin ai e kishte mallkuar dhe e kishte tharë një ditë më parë? Kur tempulli u shkatërrua në vitin 70 të es, ndodhi tharja e Izraelit dhe mbeti i tharë për mijëra vjet. Profeti na tha të kërkonim fidane jeshile dhe gjethe që dilnin nga fiku – dhe atëherë do të dinim se koha do të ishte ‘afër’. Brezi ynë ka parë një ndryshim në ‘pemën e fikut’ pasi hebrenjtë janë kthyer në Izrael. Po, kjo u ka shtuar luftërave, shqetësimeve dhe telasheve për shumë njerëz në kohët tona, por kjo nuk duhet të na habisë pasi profeti paralajmëroi për këtë në mësimet e tij. Në shumë mënyra, kjo ‘pemë’ ka ende një vdekje, por gjethet e fikut kanë filluar të gjelbërojnë.

Kjo duhet të na bëjë të kujdesshëm dhe vigjilentë në kohën tonë, pasi Profeti na paralajmëroi për të qenë të pakujdesshëm dhe indiferentë në lidhje me kthimin e tij.

36 Tani sa për atë ditë dhe për atë orë, askush s’e di, as engjëjt e qieive, por vetëm Ati im. 37 Por, ashtu si qe në ditët e Noeut, kështu do të jetë edhe në ardhjen e Birit të njeriut. 38 Sepse, ashtu si në ditët përpara përmbytjes, njerëzit hanin dhe pinin, martoheshin dhe martonin, derisa Noeu hyri në arkë; 39 dhe nuk kuptuan asgjë, deri sa erdhi përmbytja dhe i fshiu të gjithë; kështu do të ndodhë në ardhjen e Birit të njeriut. 40 Atëherë dy do të jenë në arë, një do të merret dhe tjetri do të lihet. 41 dy gra do të bluajnë në mulli, një do të merret dhe tjetra do të lihet.

42 Rrini zgjuar, pra, sepse nuk e dini në cilën orë do të vijë Zoti juaj. 43 Por dijeni këtë, se ta dinte i zoti i shtëpisë në çfarë orë të natës do të vijë vjedhësi, do të rrinte zgjuar dhe nuk do të lejonte t’i shpërthehej shtëpia. 44 Prandaj edhe ju jini gati, sepse Biri i njeriut do të vijë në atë orë kur ju nuk mendoni.”

45 “Cili është, pra, ai shërbëtor besnik dhe i mençur, që zotëria e tij e caktoi përmbi shtëpiarët e vet, për t’u dhënë atyre ushqimin në kohën e duhur? 46 Lum ai shërbëtor që, kur të kthehet zotëria e tij, e gjen duke bërë kështu. 47 Në të vërtetë po ju them se ai do t’ia besojë administrimin e gjithë pasurisë së vet. 48 Por, në qoftë se ky shërbëtor i mbrapshtë, thotë në zemër të vet: Zotëria ime vonon të vijë,,” 49 dhe fillon t’i rrahë shokët e vet dhe të hajë e të pijë me pijanecët; 50 zotëria e këtij shërbëtori do të vijë në atë ditë kur ai nuk e pret dhe në atë orë kur ai nuk e di; 51 do ta ndëshkojë rëndë dhe do t’i rezervojë fatin e hipokritëve. Atje do të jetë e qara dhe kërcëllim dhëmbësh.” (Mateu 24:1-51)

Isa al Masih vazhdoi të jepte mësim në Inxhil për kthimin e tij dhe këtë e shohim më tej këtu.

Përmbledhje e ditës 3 dhe ditës 4

Afati kohor i përditësuar tregon se si profeti Isa al Masih mallkoi fikun në ditën 3 – të martën – përpara debateve të gjata me udhëheqësit hebrenj. Ky veprim ishte simbolikisht profetik i Izraelit. Pastaj, të mërkurën, ditën 4, ai përshkroi shenjat e kthimit të tij – më e madhja ishte errësimi i të gjithë trupave qiellorë.

Signs of Isa al Masih on Days 3 and 4 of his last week compared to regulations of Taurat

Shenjat e Isa el Masih në ditët 3 dhe 4 të javës së tij të fundit në krahasim me rregulloret e Teuratit

 

Pastaj ai na paralajmëroi të gjithëve që të vëzhgonim me kujdes kthimin e tij. Meqenëse tani mund të shohim fikun duke u gjelbëruar përsëri, ne duhet të jetojmë me kujdes dhe vigjilent.

Inxhili shënon më pas se si shejtani (Iblisi) lëvizi kundër profetit në ditën e 5-të, të cilën ne e shikojmë tjetër.


[i]  Duke përshkruar çdo ditë atë javë, libri i Lukës përmbledh se: “Gjatë ditës ai mësonte në tempull, dhe natën dilte dhe e kalonte jashtë, në malin e Ullinjve.” (Luka 21:37)

Shkarkoni PDF të të gjitha Shenjave nga Al Kitab si një libër

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *