Skip to content
Home » Cilat janë provat për ekzistencën e Zotit?

Cilat janë provat për ekzistencën e Zotit?

  • by

Apo e marrim thjesht me \’Besimin\’?

Shumë pyesin nëse Zoti ekziston vërtet dhe nëse ekzistenca e Zotit është e dallueshme në një mënyrë racionale. Në fund të fundit, askush nuk e ka parë Zotin. Pra, ndoshta ideja e Zotit është thjesht një psikologji që vepron në mendjet tona. Meqenëse ekzistenca e Zotit ndikon në të kuptuarit tonë për veten tonë, të ardhmen tonë dhe kuptimin e jetës, ia vlen ta eksplorojmë. Ekzistojnë tre familje të drejtpërdrejta dhe të arsyeshme të provave që testojnë në mënyrë mjaft përfundimtare nëse ekziston një Zot apo jo.

Testi 1. Dëshmitë shkencore për origjinën tonë dëshmojnë për një Krijues

Unë dhe ti ekzistojmë dhe ne e gjejmë veten të ndërtuar në mënyrë të mrekullueshme dhe në një botë që mbështet një larmi jetësh tjetër që është gjithashtu e ndërlidhur dhe e rregulluar mirë si komponentët e makinës të akorduar mirë për të punuar së bashku. Shkencëtari që drejton ekipin që renditi për herë të parë gjenomën njerëzore e përshkroi ADN-në në mënyrën e mëposhtme:

“Si përafrim i parë, mund të mendohet pra ADN-ja si një skenar udhëzues, një program kompjuterik, …  i përbërë nga … mijëra shkronja kodi.

Francis Collins. Gjuha e Zotit. 2006. f.102-103

si [është] programi ‘i drejtuar’ në të vërtetë?… Një ekip përkthyesish të sofistikuar në fabrikë [ribozom] më pas …  e konvertojnë informacionin në këtë molekulë në një proteinë specifike

Po aty f 104

Një mënyrë tjetër për të menduar për këtë … është të shqyrtojmë metaforën e gjuhës. …  Këto fjalë [proteina] mund të përdoren për të ndërtuar vepra komplekse të letërsisë…

Po aty f 125

\’Programet kompjuterike\’, \’fabrikat\’ dhe \’gjuhët\’ vijnë vetëm nga Qeniet Inteligjente. Kështu, duket intuitive se shpjegimi i parë dhe më i mundshëm për origjinën tonë është se një Projektues Inteligjent – Zoti – na ka krijuar. Ne e hulumtojmë këtë më në thellësi këtu ku e shqyrtojmë këtë në kontrast me Teorinë e Evolucionit, e cila përpiqet të shpjegojë kompleksitetin biologjik pa inteligjencë.

Testi 2. Rasti për Ringjalljen Historike të Jezusit nga të Vdekurit.

Vdekja është fati përfundimtar që pret gjithë jetën njerëzore. Sistemet tona natyrore, edhe pse të projektuara në mënyrë të jashtëzakonshme, gjithmonë përkeqësohen. Por ekziston një rast historik shumë i fortë se Jezusi u ringjall nga të vdekurit. Nëse është e vërtetë, atëherë shpjegimi më i zbatueshëm tregon për një fuqi të mbinatyrshme që e kapërcen natyrën. Shqyrtoni ringjalljen dhe mendoni vetë nëse Jezusi u ringjall nga të vdekurit. Nëse po, kjo tregon një fuqi të mbinatyrshme (Zot) që funksionon në botë.

Testi 3. Profecitë e Jezusit tregojnë për një Plan Hyjnor, dhe për rrjedhojë një Mendje Hyjnore që e zbaton këtë Plan.

Shumë ngjarje të jetës së Jezusit janë profetizuar në mënyra të ndryshme, si me fjalë ashtu edhe me dramë, qindra vjet përpara se të jetonte. Përmbushja mbresëlënëse e dhjetëra profecive tregon një Mendje që koordinon ngjarjet. Por meqenëse këto ngjarje janë qindra vjet larg njëra-tjetrës dhe meqenëse asnjë mendje njerëzore nuk mund të parashikojë të ardhmen kaq shumë përpara në kohë, kjo flet për një Mendje që kapërcen kohën. Shqyrtoni ndërlikimet dhe shumëllojshmërinë e profecive dhe pyesni veten nëse këto mund të shpjegohen në ndonjë mënyrë tjetër përveçse një Mendje e gjithëdijshme që sinjalizon dhe zbaton Planin e Tij. Nëse është kështu, atëherë kjo Mendje që mund të koordinohet kështu në jetën njerëzore duhet të ekzistojë. Këtu janë disa nga artikujt specifikë për t’u eksploruar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *