Skip to content
Home » Muaji i shenjtë i Ramazanit – Si të agjërojmë?

Muaji i shenjtë i Ramazanit – Si të agjërojmë?

Kur është koha për të agjëruar gjatë Ramazanit, dëgjoj miqtë e mi të diskutojnë se si të agjërojnë më mirë. Diskutimi përqendrohet në atë se kur duhet filluar dhe ndërprerë agjërimi. Kur Ramazani vjen në verë dhe duke qenë se ne jetojmë në veri me pothuajse 16 ose më shumë orë dritë dite, lind pyetja nëse dikush mund të përdorë ndonjë standard tjetër të dritës së ditës (si intervali nga lindja deri në perëndim të diellit në Mekë) për agjërimin. Miqtë e mi ndjekin vendime të ndryshme nga dijetarë të ndryshëm për këtë dhe pyetje të ngjashme se çfarë është e lejuar dhe çfarë jo.

Sado të rëndësishme të jenë këto diskutime, ne shpesh harrojmë pyetjen po aq të rëndësishme se si të jetojmë në mënyrë që agjërimi ynë të kënaqë Allahun. Profetët shkruan për këtë dhe mesazhi i tyre për të jetuarit e duhur për një agjërim të këndshëm është po aq i rëndësishëm sot sa në kohën e tyre.

Profeti Isaia (a.s.) jetoi në një kohë kur besimtarët i praktikonin detyrimet e tyre fetare (si lutjet dhe agjërimi) në mënyrë rigoroze. Ata ishin fetarë.

Historical Timeline of Prophet Isaiah (PBUH) with some other prophets in Zabur

Afati Historik i Profetit Isaia (PBUH) me disa profetë të tjerë në Zabur

Por ishte gjithashtu një kohë e korrupsionit të madh (shih duke prezantuar Zaburin). Njerëzit vazhdimisht ziheshin, grindeshin dhe argumentonin. Kështu që profeti u solli atyre këtë mesazh.

Agjërimi i vërtetë

58 “Bërtit sa të mundësh, mos u kurse;
ngrije zërin tënd si një bori
dhe shpalli popullit tim shkeljet e tij
dhe shtëpisë së Jakobit mëkatet e tij.

2 Më kërkojnë çdo ditë
dhe dëshirojnë të njohin rrugët e mia,
si një komb që zbaton drejtësinë
dhe nuk braktis ligjin e Perëndisë të tij;
më kërkojnë gjykime të drejta
dhe dëshirojnë t’i afrohen Perëndisë.

3 Ata thonë: “Pse kemi agjëruar,
dhe ti nuk e ke parë?
Pse kemi hidhëruar shpirtërat tona
dhe ti nuk e ke vënë re?”.
Ja, ditën e agjërimit tuaj ju bëni atë që ju pëlqen
dhe i detyroni punëtorët tuaj të kryejnë një punë të rëndë.

4 Ja, ju agjëroni për grindje dhe mosmarrëveshje
dhe për të goditur pabesisht me grusht.
Duke agjëruar ashtu si bëni sot,
nuk bëni që zëri juaj të dëgjohet lart.

5 A është ky agjërimi të cilin e pëlqej,
dita në të cilën njeriu pikëllon shpirtin e tij?
Të përkulësh kokën si xunkthi
dhe të shtrihesh mbi një shtrat prej thesi dhe hiri?
A e quan këtë vallë agjërim
dhe ditë që i pëlqen Zotit?

6 Agjërimi që më pëlqen a nuk është vallë ky:
të thyesh zinxhirët e ligësisë,
të zgjidhësh verigat e zgjedhës,
t’i lësh të lirë të shtypurit,
të dërmosh çdo zgjedhë?

7 A nuk konsiston vallë në ndarjen e bukës sate me atë që ka uri,
në sjelljen në shtëpinë tënde të të varfërit pa strehë,
në të veshurit e atij që është lakuriq,
pa lënë pas dore ata që janë nga gjaku yt?

8 Atëherë drita jote do të shpërthejë si agimi
dhe shërimi yt do të mbijë menjëherë,
drejtësia jote do të të pararendë
dhe lavdia e Zotit do të jetë praparoja jote.

9 Atëherë do të thërrasësh dhe Zoti do të të përgjigjet,
do të bërtasësh dhe ai do të thotë: “Ja ku jam!”.

Në rast se ti heq dorë nga zgjedha,
tregimi me gisht dhe të folurit mbrapsht,
10 në rast se plotëson nevojat e të uriturit
dhe ngop shpirtin e pikëlluar,
atëherë drita jote do të lindë nga terri
dhe terri yt do të jetë si mesdita.

11 Zoti do të të udhëheqë vazhdimisht,
do të ngopë shpirtin tënd në vendet e thata
dhe do t’u japë forcë kockave të tua;
ti do të jesh si një kopsht i vaditur
dhe si një burim uji, ujërat e të cilit nuk shterojnë.

12 Njerëzit e tu do të rindërtojnë rrënojat e lashta,
dhe ti do të ngresh përsëri themelet e shumë brezave të shkuara;
kështu do të quhesh riparuesi i të çarave,
restauruesi i shtigjeve për të banuar në vend.
 (Isaia 58: 1-12)

A nuk janë të mrekullueshme këto premtime për jetë të bollshme nga agjërimi i vërtetë? Por njerëzit në atë kohë nuk e dëgjuan profetin dhe nuk u penduan (mësimet e profetit Jahja a.s. rreth pendimit). Kështu ata u gjykuan si Profeti Musa (a.s.) kishte profetizuar. Ky mesazh mbetet një paralajmërim për ne pasi përshkrimi i Isaias për mënyrën se si ata silleshin gjatë agjërimit tingëllon si sot.

Nuk do të jetë e dobishme të agjërosh, me çfarëdo rregulli që imamët tanë lejojnë, dhe prapë të mos e kënaqin Allahun duke jetuar në një mënyrë që e ofendon Atë. Pra, kuptoni se si mund ta pranoni mëshirën e Tij nëpërmjet Profetit Isa el Masih a.s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *