Skip to content
Home » Bërë në Imazhin e Allahut

Bërë në Imazhin e Allahut

  • by

Kur’ani i Shenjtë rrëfen ngjarjet kur izraelitët bënë idhullin e viçit të artë. Kjo ndodhi kur Profeti Musa a.s. u largua nga kampi i tyre për të marrë Ligjin.

Populli i Musait, në mungesë të tij, nga stolitë e veta bëri shëmbëlltyrën e viçit (për adhurim): dukej e ulët: a nuk e panë se ai as nuk mund t’u fliste atyre dhe as nuk mund t’u tregonte rrugën? Ata e morën për adhurim dhe bënë keq.
Lartësitë (El-A\’raf) 7: 148

Me atë gabim të rëndë të kryer, Teurati më pas shënon se Allahu lëshoi një urdhër të përhershëm. Ky ishte urdhri i tretë në Dhjetë Urdhërimet:

Nuk do të bësh për vete një shëmbëlltyrë në formën e asgjëje në qiell lart, në tokë poshtë ose në ujërat poshtë. Nuk do të përkulesh para tyre dhe nuk do t’i adhurosh; sepse unë, Zoti, Perëndia yt, jam një Perëndi xheloz, që i dënoj fëmijët për mëkatin e prindërve deri në brezin e tretë dhe të katërt të atyre që më urrejnë, por duke treguar dashuri për një mijë breza të atyre që më duan dhe ruajnë urdhërimet.
Ligji i Përtërirë 5:8

Jo Imazhe

Është e qartë se edhe Kurani edhe Teurati e ndalojnë krijimin e imazheve. Të dy deklarojnë se imazhet çojnë në idhujtari, adhurim të imazheve të rreme, në vend që të adhurojnë Krijuesin e Vërtetë.

Sigurisht, çdo imazh që bën njeriu është i pajetë dhe pa fjalë inteligjente, ashtu si viçi i artë që Haruni a.s. e bëri gabimisht kur profeti Musa a.s. ishte larguar.

Por a mundet vetë Krijuesi të krijojë nga asgjëja atë që është një imazh adekuat i vetvetes? Krijimi i botës, i treguar në Tevrat, deklaron se Ai e bëri këtë. Në kapitullin e tij të parë, Teurati shënon:

Atëherë Perëndia tha: “Ta bëjmë njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë, në ngjashmërinë tonë, që të sundojnë mbi peshqit e detit dhe mbi zogjtë e qiellit, mbi bagëtinë dhe mbi të gjitha kafshët e egra dhe mbi të gjitha krijesat që lëviz përgjatë tokës.”

27 Kështu Perëndia krijoi njerëzimin sipas shëmbëlltyrës së tij,
sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë ai i krijoi ata;
mashkull dhe femër i krijoi

Zanafilla 1:26-27

“Në imazhin e Zotit”

Çfarë do të thotë se Zoti ose Allahu e krijoi njerëzimin “sipas shëmbëlltyrës së Zotit”? Nuk do të thotë se Zoti ka dy krahë dhe një kokë. Përkundrazi, Tevrat do të thotë se karakteristikat tona themelore vijnë nga Zoti. Karakteristikat themelore jofizike të njerëzve rrjedhin nga karakteristikat e ngjashme në Allahun. Në Libra, Allahu mund të jetë i trishtuar, i lënduar, i zemëruar ose i gëzuar – të njëjtat emocione që kemi ne. Ne bëjmë zgjedhje dhe vendime çdo ditë. Allahu gjithashtu bën zgjedhje dhe vendime. Ne mund të arsyetojmë dhe Allahu gjithashtu arsyeton. Ne kemi aftësitë e intelektit, emocionit dhe vullnetit, sepse Allahu i kishte ato së pari, dhe Ai na krijoi në imazhin e Tij. Ai është burimi i asaj që ne jemi.

Ne jemi të vetëdijshëm dhe të ndërgjegjshëm për “unë” dhe “ti”. Ne nuk jemi “e saj” e cila është jopersonale. Ju jeni i tillë sepse Allahu është i tillë. Zoti që dërgoi profetët nuk është një jo-personalitet si ‘Forca’ në serialin e filmave Lufta e Yjeve. Edhe ne nuk jemi kështu sepse Ai na krijoi sipas shëmbëlltyrës së Tij.

Përse na pëlqen Bukuria?

Ne gjithashtu vlerësojmë artin, dramën dhe bukurinë. Ne kemi nevojë për bukurinë në mjedisin tonë. Muzika e pasuron jetën tonë dhe na bën të kërcejmë. Ne i duam historitë e mira sepse tregimet kanë heronj, të keqinjtë dhe drama. Historitë e mëdha i vendosin këta heronj, të këqinj dhe drama në imagjinatën tonë. Ne e përdorim artin në format e tij të shumta për t’u argëtuar, për t’u çlodhur dhe për t’u freskuar, sepse Zoti është një artist dhe ne jemi sipas imazhit të tij. Është një pyetje që ia vlen të shtrohet: Pse e kërkojmë bukurinë në dramë, muzikë, kërcim, natyrë apo letërsi? Daniel Dennett, një ateist i hapur dhe një ekspert për të kuptuar trurin, përgjigjet nga një këndvështrim ateist:

“Pse ekziston muzika? Ka një përgjigje të shkurtër, dhe është e vërtetë, për aq larg sa shkon: ekziston sepse ne e duam atë dhe prandaj vazhdojmë të sjellim më shumë prej saj në ekzistencë. Por pse e duam? Sepse ne zbulojmë se është e bukur. Por pse është e bukur për ne? Kjo është një pyetje biologjike krejtësisht e mirë, por ende nuk ka një përgjigje të mirë.”

Daniel Dennett. Thyerja e magjisë: Feja si fenomen natyror. fq. 43
Kaligrafia: Një tjetër formë arti që na duket e bukur dhe kuptimplotë

Përveç Allahut, nuk ka asnjë përgjigje të qartë pse të gjitha format e artit janë kaq të rëndësishme për ne dhe pse ne i shohim ato të bukura. Nga pikëpamja e Tevratit, kjo ndodh sepse Zoti i bëri gjërat të bukura dhe kënaqet me bukurinë. Ne, të krijuar sipas shëmbëlltyrës së Tij, jemi të njëjtë. Ky mësim i jep kuptim dashurisë sonë për artin.

E bukura në Matematikë

E lidhur ngushtë me bukurinë estetike është matematika. Modelet nga raportet gjeometrike krijojnë fraktale dhe forma të tjera që ne i shohim të bukura dhe matematikisht elegante. Shikoni këtë video, shpjegoni elegancën e grupit Mandelbrot dhe pyesni veten pse konceptet abstrakte si numrat duket se rregullojnë sjelljen e universit. Dhe pse ne e vlerësojmë bukurinë e saj.

Pse jemi Moral?

Të qenit ‘të krijuar sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë’ shpjegon ndjenjën tonë të brendshme të moralit. Ne e kuptojmë se çfarë është sjellja “e gabuar” dhe çfarë është sjellja “e mirë” – edhe pse gjuhët dhe kulturat tona janë shumë të ndryshme. Arsyetimi moral është ‘brenda’ nesh. Siç thotë ateisti i famshëm Richard Dawkins:

“Drejtimi i gjykimeve tona morale është një gramatikë morale universale…  Ashtu si me gjuhën, parimet që përbëjnë gramatikën tonë morale fluturojnë nën radarin e vetëdijes sonë”
Richard Dawkins,

Iluzioni i Zotit. fq. 223

Dawkins shpjegon se e drejta dhe e gabuara janë ndërtuar tek ne si aftësia jonë natyrore për të mësuar gjuhën, por është e vështirë për të për të shpjeguar pse jemi të tillë. Keqkuptimet ndodhin kur ne nuk e pranojmë se Allahu na jep busullën tonë morale. Merrni për shembull këtë kundërshtim nga një ateist tjetër i famshëm, Sam Harris.

“Nëse keni të drejtë të besoni se besimi fetar ofron bazën e vetme reale për moralin, atëherë ateistët duhet të jenë më pak moral se besimtarët.”
Sam Harris. 2005.

Letër një kombi të krishterë f.38-39

Harris e keqkupton. Taurati na thotë se ndjenja jonë e moralit vjen nga të qenit i bërë sipas imazhit të Zotit, jo nga të qenit fetar. Dhe kjo është arsyeja pse ateistët, si të gjithë ne të tjerët, e kanë këtë sens moral dhe mund të veprojnë moralisht. Por ateistët nuk e kuptojnë pse jemi të tillë.

Pse jemi kaq të Lidhur?

Pika fillestare për të kuptuar veten është të pranosh se je krijuar në imazhin e Krijuesit. Nuk është e vështirë të vërehet rëndësia që njerëzit i kushtojnë marrëdhënieve. Është mirë të shohësh një film të mirë, por është shumë më mirë ta shohësh me një mik. Natyrisht, ne kërkojmë miqtë dhe familjen për të ndarë përvojat dhe për të përmirësuar mirëqenien tonë.

Nga ana tjetër, vetmia dhe marrëdhëniet e prishura familjare apo miqësitë na stresojnë.

Zoti është Dashuri

Nëse jemi sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë, atëherë do të prisnim të gjenim të njëjtin theksim me Të – dhe ne e bëjmë. Këtë thotë Inxhili

“Zoti eshte dashuri…”

1 Gjonit 4:8

Bibla shkruan shumë për rëndësinë që Allahu i jep dashurisë sonë për të dhe për të tjerët. Profeti Isa el Masih PBUH mësoi se dy urdhërimet më të rëndësishme kanë të bëjnë me dashurinë.

Nëse mendojmë vetëm për Allahun si “Qenia Supreme”, nuk po mendojmë për shpalljen në libra. Përkundrazi, ne kemi krijuar një zot në imagjinatën tonë. Edhe pse Ai është i tillë, Ai është gjithashtu i pasionuar në marrëdhënie. Ai nuk ‘ka’ dashuri. Ai ‘është’ dashuri. Bibla thotë se Krijuesi është i tillë.

Pra, le të përmbledhim. Njerëzit janë krijuar sipas imazhit të Allahut, që do të thotë mendje, emocione dhe vullnet. Ne jemi të vetëdijshëm për veten dhe të tjerët. Ne e dimë dallimin midis së drejtës dhe të gabuarës. Njerëzit kanë nevojë për bukurinë, dramën, artin dhe historinë në të gjitha format e saj. Natyrisht, ne kërkojmë marrëdhënie dhe miqësi me të tjerët. Ju jeni i tillë sepse Krijuesi ynë është i tillë dhe ju jeni bërë sipas shëmbëlltyrës së Tij.

Ti – Një imazh me vlerë

Egyptian 100 pound note showing sphinx

Tani reflektoni pak më shumë rreth imazheve. Ne vendosim imazhe të vlerësuara vetëm në objekte me vlerë. Pra, monedhat në pothuajse të gjitha vendet mbajnë imazhin e një babai themelues ose figurës së nderuar nga historia e atij vendi. Për shembull, kartëmonedha egjiptiane 100 paund ka mbi të imazhin e sfinksit. Kjo për shkak se sfinksi është një trashëgimi kombëtare e vlerësuar dhe e veçantë e Egjiptit. Sfinksi nuk është i zakonshëm, por i vlefshëm. Ju kurrë nuk do të shihni një monedhë me një imazh të një objekti të përbashkët si përshëmbull një portokall. Vlera e brendshme e një imazhi rrjedh nga ajo që është imazh. Një imazh i sfinksit është i vlefshëm për egjiptianët, kështu që ata e vendosin atë imazh në atë që ata vlerësojnë, si paratë e tyre.

Në të njëjtën mënyrë, për shkak se ju jeni në imazhin e Allahut (dhe jo në ndonjë imazh tjetër), ju jeni jashtëzakonisht të vlefshëm. Ju mbani vlerë dhe dinjitet pavarësisht nga pasuria, mosha, arsimi, statusi shoqëror, gjuha dhe gjinia juaj thjesht sepse jeni “sipas shëmbëlltyrës së Zotit”. Allahu e di këtë dhe Ai dëshiron që edhe ju ta kuptoni këtë.

Por edhe probleme! Pse?

Por nëse Allahu na ka krijuar sipas shëmbëlltyrës së Tij, pse jemi kaq verbërisht budallenj. Në kapitullin e parë të Teuratit, Allahu i bëri njerëzit të sundojnë ose drejtojnë natyrën. Por në kohën e Profetit Musa njerëzit në vend të kësaj e adhuronin natyrën, si viçi i artë. Çfarë ndodhi për të ndryshuar atë rend? Pse bota është kaq e mbushur me cikle të pafundme korrupsioni, vuajtjesh dhe vdekjesh nëse njerëzit janë sipas shëmbëlltyrës së Tij?

Tevrati tregon se si lindi kjo situatë. Kjo shpjegon pse kur Allahu shikon njerëzimin tani ai sheh (sipas Zaburëve)

Budallai thotë në zemër,
“Nuk ka Zot.”
Ata janë të korruptuar, veprat e tyre janë të neveritshme;
nuk ka njeri që bën mirë.

2 Zoti shikon nga qielli
mbi gjithë njerëzimin
për të parë nëse ka ndonjë që kupton,
kushdo që kërkon Zotin.
3 Të gjithë janë larguar, të gjithë janë korruptuar;
nuk ka njeri që bën mirë,
as edhe një.
Psalmi 14: 1-3

Ne e shikojmë më tej për të kuptuar se si lindi kjo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *