Skip to content
Home » Ungjilli përmes thjerrëzave të COVID-19, Karantinës dhe vaksinave

Ungjilli përmes thjerrëzave të COVID-19, Karantinës dhe vaksinave

  • by

Koronavirusi i ri, ose COVID-19, u shfaq në Kinë në fund të vitit 2019. Vetëm pak muaj më vonë ai po përhapet në të gjithë botën, duke infektuar mbi 4000000 njerëz, duke vrarë mbi 280000 dhe duke u përhapur në çdo vend.

Përhapja e shpejtë rrufe e COVID-19 ka krijuar frikë në mbarë botën. Njerëzit nuk janë të sigurt se çfarë të bëjnë në dritën e këtij shpërthimi të sëmundjes infektive në mbarë botën. Por profesionistët mjekësorë thonë se suksesi në kontrollimin e COVID-19 varet nga një strategji e madhe – distancimi social ose karantina. Kjo ka bërë që autoritetet në mbarë botën të vendosin rregulla bllokimi dhe izolimi. Në shumicën e vendeve njerëzit nuk mund të takohen në grupe të mëdha, duhet të mbajnë të paktën dy metra distancë nga të tjerët – dhe nëse keni qenë në kontakt me dikë që rezulton pozitiv me koronavirus, atëherë duhet të izoloheni plotësisht nga çdo kontakt me të tjerët. 

Njëkohësisht, studiuesit mjekësorë po garojnë për të gjetur një vaksinë. Strategjia është që sapo të zhvillohet një vaksinë, ajo mund të injektohet te njerëzit në mënyrë që trupat e tyre të zhvillojnë rezistencë ndaj koronavirusit. 

Këto procedura ekstreme për të izoluar, karantinuar dhe për të zhvilluar një vaksinë kundër koronavirusit, ofrojnë një ilustrim të gjallë të një procedure tjetër për të trajtuar një virus tjetër – atë shpirtëror. Kjo procedurë është në qendër të misionit të Jezusit dhe Ungjillit të tij të Mbretërisë së Qiellit. Nëse koronavirusi është kaq shqetësues sa shoqëritë në të gjithë planetin po ndërmarrin hapa drastikë për të kuptuar koronavirusin dhe për të mbrojtur qytetarët e tyre, atëherë ndoshta ia vlen të kuptojmë edhe këtë homolog shpirtëror, në mënyrë që të mos na ngec në dijeni të këtij kërcënimi. Pandemia e COVID-19 është udhëzuese për të kuptuar ungjillin për sa i përket mëkatit, parajsës, ferrit, por edhe misionit të Jezusit.

Së pari, sëmundja infektive…

Një infeksion vdekjeprurës dhe ngjitës.

Ashtu si COVID-19 nuk është e këndshme për t’u menduar, por nuk mund të shmanget, Bibla flet shumë për mëkatin dhe pasojat e tij – një temë tjetër që ne preferojmë ta shmangim. Një imazh që Bibla përdor për të përshkruar mëkatin është ai i një sëmundjeje infektive që është përhapur në të gjithë dhe po vret racën njerëzore.

12 Prandaj, ashtu si me anë të një njeriu të vetëm mëkati hyri në botë dhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu vdekja u shtri tek të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan;

 ROMAKEVE 5:12

Jemi të gjithë si një gjë e papastër,

dhe të gjitha veprat tona të drejtësisë janë si një rrobe e ndotur;

po fishkemi të gjithë si një gjethe

dhe paudhësitë tona na çojnë larg si era.

 ISAIA 64:6

Epidemitë janë sëmundje por nuk janë shkaku i sëmundjes. Për shembull, SIDA është sëmundja; HIV është virusi që shkakton sëmundjen. SARS është sëmundja; SARS Coronavirus-1 është virusi që shkakton sëmundjen. Sëmundja aktuale quhet COVID-19 dhe virusi quhet SARS Coronavirus-2. Në të njëjtën mënyrë, Bibla thotë se mëkatet (shumës) janë një sëmundje shpirtërore; mëkati (njëjës) është rrënja e tij dhe rezulton me vdekje.

Moisiu dhe Gjarpri i Bronzit

Një histori që lidh sëmundjen dhe vdekjen, të cilën Jezusi e lidhi me misionin e tij, është tregimi i gjarpërinjve që pushtuan kampin izraelit në kohën e Moisiut. U desh një kurë para se t’i pushtonte vdekja. 

Pastaj bijtë e Izraelit u nisën nga mali i Horit, dhe u drejtuan nga Deti i Kuq, për t’i ardhur qark vendit të Edomit; dhe populli u dëshpërua për shkak të rrugës. Populli, pra, foli kundër Perëndisë kundër Moisiut, duke thënë: “Pse na nxorët nga Egjipti që të vdesim në këtë shkretëtirë? Sepse këtu nuk ka as bukë as ujë, na vjen neveri për këtë ushqim të keq”.

Atëherë Zoti dërgoi midis popullit gjarpërinj flakërues, të cilët kafshonin njerëzit, dhe shumë Izraelitë vdiqën. Dhe kështu populli shkoi te Moisiu dhe i tha: “Kemi mëkatuar, sepse kemi folur kundër Zotit dhe kundër teje; lutju Zotit që të largojë nga ne këta gjarpërinj” Dhe Moisiu u lut për popullin.

Pastaj Zoti i tha Moisiut: “Bëj një gjarpër flakërues dhe vëre mbi një shtizë; kështu çdo njeri që do të kafshohet prej tij dhe do ta shikojë, ka për të jetuar”. Moisiu bëri atëherë një gjarpër prej bronzi dhe e vuri mbi një shtizë, dhe ndodhte që, kur një gjarpër kafshonte dikë, në rast se ky shikonte gjarprin prej bronzi, ai vazhdonte të jetonte.

 NUMRAT 214-9

Gjatë gjithë Dhjatës së Vjetër njeriu u bë i papastër ose nga sëmundje infektive, duke prekur trupat e vdekur ose nga mëkati. Këta të tre ishin të lidhur me njëri-tjetrin. Dhiata e Re e përmbledh situatën tonë si kjo:

Ai ju dha jetë edhe juve, që ishit të vdekur në faje dhe në mëkate, në të cilat keni ecur dikur, sipas ecjës së kësaj bote, sipas prijësit të pushtetit të erës, sipas frymës që vepron tani në bijtë e mosbindjes,

 EFESIANEVE 2:1-2

Vdekja në Bibël do të thotë ‘ndarje’ dhe përfshin si vdekjen fizike (shpirti ndahet nga trupi) ashtu edhe vdekjen shpirtërore (shpirti i ndarë nga Zoti). Ashtu si një virus brenda nesh, mëkati shkakton vdekjen e menjëhershme shpirtërore, e cila më pas çon në një vdekje të caktuar fizike me kalimin e kohës.

Megjithëse nuk do të preferonim të mendonim për gjëra të tilla, Bibla e trajton mëkatin po aq të vërtetë sa COVID-19, por ajo gjithashtu tregon për vaksinën…

Vaksina – Përmes vdekjes së farës

Që nga fillimi i saj, Bibla zhvilloi temën e një ardhjeje të një fare. Një farë është në thelb një paketë ADN-je që mund të shpaloset dhe të zhvillohet në jetë të re. ADN-ja në një farë është informacion specifik nga i cili krijohen molekula të mëdha me forma specifike (proteina). Në këtë kuptim, ajo është e ngjashme me një vaksinë, të cilat janë molekula të mëdha (të quajtura antigjene) të një forme specifike. Kjo farë e ardhur e premtuar që në fillim do të zgjidhte problemin e mëkatit dhe vdekjes.

15 Dhe unë do të shtie armiqësi

midis teje dhe gruas,

midis farës sate dhe farës së saj;

fara e saj do të shtypë kokën tënde,

dhe ti do të plagosësh thembrën e farës së saj”.

 ZANAFILLA 3:15

Shiko këtu për detaje mbi gruan dhe farën e saj. Fara u premtua më vonë se do të vinte nëpërmjet Abrahamit për të shkuar në të gjitha kombet.

18 Dhe tërë kombet e tokës do të bekohen te pasardhësit e tu, sepse ti iu binde zërit tim”.

 ZANAFILLA 22:18

Në këto raste fara është njëjës. Një ‘ai’, jo një ‘ata’ ose një ‘ajo’ do të vinte.

Në Ungjill, Jezusi zbulohet si fara e premtuar – por me një kthesë – fara do të vdiste.  

23 Por Jezusi u përgjigj atyre duke thënë: ”Ora ka ardhur, në të cilën Biri i njeriut duhet të përlëvdohet, 24 Në të vërtetë, në të vërtetë po ju them: Nëse kokrra e grurit e rënë në dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme; por, po të vdesë, jep shumë fryt!

 GJONI 12:23-24

Vdekja e tij ishte në emrin tonë.

por shohim Jezusin të kurorëzuar me lavdi dhe me nder për vdekjen që pësoi; ai u bë për pak kohë më i vogël se engjëjt, që me hirin e Perëndisë të provonte vdekjen për të gjithë njerëzit.

 HEBRENJTE 2:9

Në disa lloje vaksinash virusi vritet dhe më pas injektohet në trupin tonë në mënyrë që trupat tanë të mund të prodhojnë antitrupat e nevojshëm. Kështu, sistemi ynë imunitar mund të mbrojë trupin tonë nga virusi. Në mënyrë të ngjashme, vdekja e Jezusit për të gjithë ne mundëson që ajo farë të banojë tani në ne, në mënyrë që të mund të zhvillojmë një mbrojtje imune kundër atij virusi shpirtëror – mëkatit.

Kush lindi nga Perëndia nuk kryen mëkat, sepse fara e Perëndisë qëndron në të dhe nuk mund të mëkatojë sepse lindi nga Perëndia.

 I GJONI 3:9

Pa një vaksinë adekuate opsioni ynë i vetëm (si me COVID-19 pasi nuk është zhvilluar ende asnjë vaksinë) është karantina. Kjo është gjithashtu e vërtetë në sferën shpirtërore. Ajo karantinë njihet më shpesh si Ferri.

Si është kështu?

Karantina – Ndarja e Parajsës dhe Ferrit

Jezusi dha mësim për ardhjen e ‘Mbretërisë së Qiellit’. Kur mendojmë për ‘parajsën’, ne shpesh mendojmë për situatën ose mjedisin e tij – ato ‘rrugë ari’. Por shpresa më e madhe e Mbretërisë është një shoqëri me qytetarë me karakter krejtësisht të ndershëm dhe vetëmohues. Reflektoni se sa shumë ndërtojmë në ‘mbretëritë’ e tokës për të mbrojtur veten nga njëri-tjetri. Ne të gjithë kemi bravë në shtëpitë tona, sisteme të avancuara sigurie; ne mbyllim makinat tona; ne u themi fëmijëve tanë që të mos flasin me të huajt. Çdo qytet ka disa forca policie. Ne mbrojmë me vigjilencë të dhënat tona në internet. Kur mendoni për të gjitha sistemet, praktikat dhe procedurat që ne kemi vendosur në ‘mbretëritë tona në tokë’ dhe kuptoni se ato janë atje thjesht për të mbrojtur veten nga njëri-tjetri, atëherë mund të merrni një dritëz të problemit të mëkatit në qiell. . 

Nëse Zoti do të krijonte një mbretëri të ‘qiellit’ dhe më pas do të na ftonte të bëheshim qytetarë të saj, ne do ta kthenim shpejt në ferr në të cilin e kemi kthyer këtë botë. Ari në rrugë do të zhdukej në cdo moment. Mëkati tek ne duhet të çrrënjoset ashtu si duhet të çrrënjoset COVID-19 që shoqëria të jetë e shëndetshme. Asnjë person që ‘e ka humbur’ (kuptimin e mëkatit) këtë standard të përsosur nuk mund të hyjë në mbretëri – sepse atëherë do të shkatërrohej. Një karantinë do të duhej të zbatohej.

Po cfarë do te ndodhë atëherë për ata që janë në karantinë dhe u ndalohet hyrja? Në këtë botë, nëse ju refuzohet hyrja në një vend, nuk mund të prisni gjithashtu të merrni pjesë në burimet dhe përfitimet e tij (të merrni mirëqenien e tij, trajtimin mjekësor etj.). Por në përgjithësi, njerëzit në mbarë botën, madje edhe terroristët në arrati nga të gjitha vendet, gëzojnë të njëjtat lehtësira themelore të natyrës, të tilla si thithja e ajrit, shikimi i dritës si gjithë të tjerët.

Por kush e bëri dritën? Bibla pretendon

Pastaj Perëndia tha: “U bëftë drita!”. Dhe drita u bë.

ZANAFILLA 1:3

Nëse kjo është e vërtetë, atëherë e gjithë drita është e Tij – dhe rezulton se ne thjesht po e huazojmë tani. Por me vendosjen përfundimtare të Mbretërisë së Qiellit, drita e Tij do të jetë në Mbretërinë e Tij. Pra, ‘jashtë’ do të jetë ‘errësira’ – ashtu siç e përshkroi Jezusi ferrin në këtë shëmbëlltyrë.

13 Atëherë mbreti u tha shërbëtorëve: “Lidheni duar dhe këmbë, kapeni dhe hidheni në errësirat e jashtme. Atje do të jetë e qara dhe kërcëllim dhëmbësh”.

 MATEU 22:13

Nëse është e vërtetë se ekziston një Krijues, atëherë shumica e asaj që ne e marrim si të mirëqenë dhe supozojmë se është ‘jona’ është me të vërtetë e Tij. Duke filluar me një entitet të tillë bazë si ‘drita’, bota përreth nesh, dhe duke vazhduar te aftësitë tona natyrore si mendimi dhe të folurit – ne me të vërtetë nuk bëmë asgjë për t’i krijuar këto aftësi – ne thjesht e gjejmë veten në gjendje t’i përdorim ato. Kur Mbretëria të finalizohet, Pronari do t’i rimarr ato.

Kur COVID-19 shpërthen dhe kërcënon vdekjen dhe kërdinë mes nesh të gjithëve, nuk dëgjojmë asnjë argument kur ekspertët këmbëngulin për karantinë. Kështu që nuk është çudi të dëgjosh Jezusin të mësojë këtë në shëmbëlltyrën e tij për Njeriun e Pasur dhe Llazarin

26 Dhe, veç të gjithave, midis nesh dhe jush është një humnerë e madhe, kështu që ata që do të donin të kalonin që këtej tek ju nuk munden; po ashtu askush nuk mund të kalojë që andej te ne”.

 LLUKA 16:26

Marrja e vaksinimit – Shpjegimi i Jezusit për Gjarprin e Bronzit

Jezusi e shpjegoi një herë misionin e tij duke përdorur historinë e mësipërme rreth Moisiut dhe gjarpërinjve vdekjeprurës. Mendoni se çfarë do të kishte ndodhur me njerëzit e kafshuar nga gjarpërinjtë.

Kur kafshohesh nga një gjarpër helmues, helmi që hyn në trup është një antigjen, ashtu si një infeksion virusi. Trajtimi normal është të përpiqeni të thithni helmin; lidhni fort gjymtyrën e kafshuar në mënyrë që gjaku të mos rrjedhë dhe helmi të mos përhapet nga kafshimi; dhe zvogëloni aktivitetin në mënyrë që rrahjet e ulëta të zemrës të mos pompojnë shpejt helmin nëpër trup. 

Kur gjarpërinjtë infektuan izraelitët, atyre iu tha të shikonin gjarprin prej bronzi të mbajtur në një shtyllë për t’u shëruar. Ju mund ta imagjinoni këtë si një person i kafshuar që rrokulliset nga shtrati për të parë gjarprin prej bronzi aty pranë dhe më pas po shërohet. Por kishte rreth 3 milionë njerëz në kampin izraelit (ata numëronin mbi 600 000 burra të moshës ushtarake) – madhësia e një qyteti të madh modern. Gjasat ishin të mëdha që të kafshuarit të ishin disa kilometra larg, dhe jashtë syve, shtylla e gjarprit prej bronzi. Kështu që ata të kafshuar nga gjarpërinjtë duhej të bënin një zgjedhje. Ata mund të marrin masa paraprake standarde që përfshijnë lidhjen fort të plagës dhe pushimin për të kufizuar rrjedhën e gjakut dhe përhapjen e helmit. Ose do të duhej t’i besonin ilaçit të shpallur nga Moisiu dhe të ecnin disa kilometra, duke rritur rrjedhën e gjakut dhe përhapjen e helmit, për të parë gjarprin prej bronzi në shtyllë. Do të ishte besimi ose mungesa e besimit në fjalën e Moisiut që do të përcaktonte rrugën e veprimit të secilit person.

Jezusi iu referua kësaj kur tha

14 Dhe ashtu si Moisiu e ngriti lart gjarprin në shkretëtirë, kështu duhet të ngrihet lart Biri i njeriut, 15 që kushdo që beson në të të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.

 GJONI 3:14-15

Jezusi po thotë se situata jonë është si ajo histori. Gjarpërinjtë që pushtojnë kampin janë si mëkat në ne dhe shoqëri. Ne jemi të infektuar me helmin e mëkatit dhe kjo do të rezultojë në vdekjen tonë – një vdekje e përjetshme që kërkon karantinë nga Mbretëria e Qiellit. Më pas ai bën lidhjen se ngritja e tij në kryq ishte si gjarpri prej bronzi i ngritur në një shtyllë. Ashtu si gjarpri prej bronzi mund t’i shërojë izraelitët nga helmi i tyre vdekjeprurës, ashtu edhe ai mund të shërojë tonin. Izraelitët në kamp duhej të shikonin gjarprin e ngritur. Por për ta bërë këtë, ata duhet t’i besojnë qartë zgjidhjes së dhënë nga Moisiu dhe të veprojnë kundërintuitivisht duke mos ngadalësuar rrahjet e zemrës. Ishte besimi i tyre në atë që siguroi Perëndia që i shpëtoi. Për ne është e njëjta gjë. Ne nuk e shikojmë fizikisht kryqin, por besojmë në atë dispozitë të dhënë nga Perëndia për të na shpëtuar nga infeksioni i mëkatit dhe vdekjes. 

ndërsa atij që nuk vepron, por beson në atë që shfajëson të paudhin, besimi i tij i numërohet për drejtësi.

 ROMAKEVE 4:5

Ne nuk i besojmë aftësisë sonë për të luftuar infeksionin, por i besojmë Zotit që bëri vaksinën në Farë. Ne i besojmë atij detajet e vaksinës. Kjo është arsyeja pse ‘Ungjilli’ do të thotë ‘lajm i mirë’. Kushdo që është infektuar me një sëmundje vdekjeprurëse, por tani dëgjon se një vaksinë është në dispozicion dhe jepet falas – ky është një lajm i mirë.

Hajde shiko

Sigurisht që na duhet një arsye për t’i besuar si diagnozës ashtu edhe vaksinës. Ne nuk guxojmë ta japim besimin në mënyrë naive. Si një nga diskutimet më të hershme mbi këtë temë regjistron

45 Filipi gjeti Natanaelin dhe i tha: ”E gjetëm atë, për të cilin shkroi Moisiu në ligj dhe profetët: Jezusin nga Nazareti, të birin e Jozefit!”.

46 Dhe Natanaeli i tha: ”A mund të dalë diçka e mirë nga Nazareti?”.

Filipi i tha: ”Eja e shih!”.

 GJONI 1:45-46

Ungjilli na fton të vijmë e të shohim, ta shqyrtojmë atë Farë. Shumë artikuj këtu e bëjnë këtë, duke punuar me pyetje të ndryshme që mund të kemi, duke përfshirë ringjalljabesueshmëria e Biblëspërmbledhje e përgjithshme e Ungjillit ose parë përmes një historie dashurie. Ejani dhe shikoni sikur Natanaeli bëri kaq shumë kohë më parë.

Për diskutim të mëtejshëm mbi Zotin dhe Coronovairus-in, shihni https://www.noeticshift.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *