Skip to content
Home » Afërsia: Bekimet dhe mallkimet

Afërsia: Bekimet dhe mallkimet

  • by

postimin tonë të mëparshëm ne pamë standardet që dha Allahu në mënyrë që të mund të njihnim profetët e vërtetë – që ata të parathosin të ardhmen si pjesë e mesazhit të tyre. Vetë Profeti Musa (a.s.) e zbatoi këtë rregull – duke bërë parashikime për të ardhmen e izraelitëve – ato që duhej të realizoheshin nëse mesazhi i tij ishte nga Allahu. Këto parashikime po vinin Mallkimet dhe Bekimet mbi izraelitët. Ju mund të lexoni Bekimet dhe Mallkimet e plota këtu. Pikat kryesore janë më poshtë.

Bekimet e Musait

Profeti Musa (a.s.) fillon duke përshkruar bekimet e mrekullueshme që do të merrnin izraelitët nëse do t’i bindeshin Komandat. Këto bekime do të ishin në sytë e kombeve të tjera në mënyrë që ata të njihnin bekimin e Tij. Siç është shkruar

Kështu tërë popujt e dheut do të shohin që ti je i thirrur me emrin e Zotit, dhe do të kenë frikë prej teje. (Ligji i Përtërirë 28:10)

Megjithatë, nëse ata nuk do t’i bindeshin Urdhrave, atëherë do të merrnin mallkime që ishin të kundërta të Bekimeve. Mallkimet do të përputheshin dhe do të pasqyronin Bekimet. Këto mallkime do t’i shihnin edhe kombet përreth

Dhe do të bëhesh objekt habie, proverbi dhe talljeje në mes tërë popujve pranë të cilëve do të të çojë Zoti. (Ligji i Përtërirë 28:37)

Dhe mallkimet do të ishin për vetë izraelitët

Ato do të jenë si një shenjë dhe si një mrekulli për ty dhe pasardhësit e tu, për gjithnjë. (Ligji i Përtërirë 28:46)

Dhe Allahu paralajmëroi se pjesa më e keqe e mallkimeve do të vinte nga të tjerët.

Zoti do të sjellë kundër teje nga larg, nga skajet e dheut, një komb të shpejtë, si shqiponja që fluturon, një komb gjuhën e të cilit ti nuk do ta kuptosh,një komb me një pamje të egër që nuk do të respektojë plakun dhe nuk do të ketë mëshirë për të voglin, dhe do të hajë frytin e bagëtisë sate dhe prodhimin e tokës sate, deri sa të shkatërrohesh; … deri sa të të ketë shkatërruar. Dhe do të rrethojë në të gjitha qytetet e tua, deri sa të rrëzohen në të gjithë vendin muret e larta dhe të fortifikuara te të cilat kishte besim. Do të të rrethojë në të gjitha qytetet e tua, në të gjithë vendin… (Ligji i Përtërirë 28:49-52)

Dhe do të shkonte nga e keqja në më keq

…dhe do t’ju rrëmbejnë nga vendi ku po hyni për ta pushtuar. Zoti do të të shpërndajë midis tërë popujve, nga njeri skaj i tokës në tjetrin; … Dhe midis atyre kombeve nuk do të gjesh prehje dhe vend ku të pushojnë tabanët e këmbëve të tua; aty Zoti do të të japë një zemër të drithëruar, sy përgjërues dhe ankth në shpirt. (Ligji i Përtërirë 28:63-65)

Këto bekime dhe mallkime u krijuan me një besëlidhje (një marrëveshje)

Për të të vendosur sot si popull të tij dhe për të qënë Perëndia yt, ashtu si të tha dhe si iu betua etërve të tu, Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Unë e bëj këtë besëlidhje dhe këtë betim … edhe me ata që sot nuk janë këtu me ne. (Ligji i Përtërirë 29:13-15)

Me fjalë të tjera, kjo besëlidhje do të ishte e detyrueshme për fëmijët ose brezat e ardhshëm. Në fakt kjo besëlidhje iu drejtua brezave të ardhshëm – si izraelitët ashtu edhe të huajt

Kështu brezi i ardhshëm i bijve tuaj që do të dalë pas jush dhe i huaji që do të vijë nga një vend i largët, duke parë mjerimet dhe lëngatat që Zoti u ka dhënë … nuk është mbjellë, nuk prodhon më asgjë dhe në të nuk rritet asnjë bar, … të gjitha kombet do të thonë: “Pse Zoti e trajtoi kështu këtë vend? Pse ky zemërim kaq i madh?”.

Atëherë do të përgjigjen: “Sepse kanë braktisur besëlidhjen e Zotit, Perëndisë së etërve të tyre, që ai lidhi me ta kur i nxori nga vendi i Egjiptit;….Për këtë arësye u ndez zemërimi i Zotit kundër këtij vendi, me qëllim që të gjitha mallkimet e shkruara në këtë libër të binin mbi të; dhe Zoti ishkëputi nga vendi i tyre me zemërim, me tërbim dhe me indinjatë të madhe dhe i hodhi në një vend tjetër, siç po ndodh sot”. (Ligji i Përtërirë 29:22-27)

A erdhën bekimet dhe mallkimet e Musait?

Bekimet e premtuara ishin të mrekullueshme, por mallkimet e kërcënuara ishin të rënda. Megjithatë, pyetja më e rëndësishme që mund të bëjmë është: ‘A kanë ndodhur këto gjëra?’ Duke iu përgjigjur kësaj do të shohim nëse Musai (a.s.) ishte një profet i vërtetë dhe ne do të marrim udhëzime për jetën tonë sot.

Përgjigja është në dorën tonë. Pjesa më e madhe e Testamentit të Vjetër të al Kitab është regjistrimi i historisë së izraelitëve dhe nga kjo mund të shohim se çfarë ndodh. Gjithashtu kemi shënime jashtë Testamentit të Vjetër, nga historianët hebrenj si Josefi, historianët greko-romakë si Taciti dhe kemi gjetur shumë monumente arkeologjike. Të gjitha këto burime pajtohen dhe paraqesin një tablo të qëndrueshme të historisë së izraelitëve. Kjo është një shenjë tjetër për ne. Këtu është një përmbledhje e historisë së izraelitëve në foto së bashku me Linjat kohore për të na ndihmuar të shohim më mirë se çfarë ka ndodhur në historinë e tyre.

Çfarë shohim nga kjo histori? Po me të vërtetë mallkimet e Musait, sado të tmerrshme Ndodhën – dhe pikërisht ashtu siç ai shkroi ato mijëra vjet më parë – para se të ndodhte gjithçka (Mos harroni këto parashikime nuk u shkruan pasi kishin ndodhur, por më parë).

Por mallkimi i Musait nuk mbaroi me kaq. Vazhdoi. Ja si i mbylli këto mallkime Musai (a.s.).

“Kështu, kur të të kenë rënë në kurriz tërë këto gjëra, bekimi dhe mallkimi që unë të kam vënë përpara, dhe ti do t’ua kujtosh të gjitha kombeve në mes të të cilëve Zoti, Perëndia yt, do të të ketë dëbuar, dhe kur të kthehesh tek Zoti, Perëndia yt, dhe t’i bindesh zërit të tij, ti dhe bijtë e tu, me gjithë zemër e më gjithë shpirt, duke respektuar tërë ato që po të urdhëroj sot, Zoti, Perëndia yt, do të të kthejë nga skllavëria, do të ketë mëshirë për ty dhe do të të mbledhë përsëri nga radhët e të gjithë popujve, ndër të cilët Zoti, Perëndia yt, të kishte shpërndarë. Edhe sikur të kesh qenë përzënë në skajin e qiellit, Zoti, Perëndia yt, do të të mbledhë dhe do të marrë që andej. Zoti, Perëndia yt, do të të rikthejë në vendin që etërit e tu kanë zotëruar dhe ti do ta zotërosh atë; dhe ai do të të bëjë të mira dhe do të të shumëzojë më tepër se etërit e tu. (Ligji i Përtërirë 30:1-5)

Një pyetje e qartë për të bërë (përsëri) është: A ndodhi kjo? Klikoni këtu për të parë vazhdimin e historisë së tyre.

Mbyllja e Teuratit – e priste Zaburi

Me këto bekime dhe mallkime përmbyllet Tevrati. Profeti Musa (a.s.) vdes menjëherë pas përfundimit të tij. Pastaj izraelitët, nën pasardhësin e Musait – Joshua – hyjnë në Tokë. Siç shpjegohet në Historia e izraelitëve, ata jetuan atje pa një mbret dhe pa kryeqytet derisa mbreti i madh Dawood ose Davudi (ose David) u ngrit në pushtet. Ai filloi një pjesë të re të Dhiatës së Vjetër, të cilën Kurani e pohon si Zabur. Ne duhet ta kuptojmë Zaburin sepse ai vazhdon Shenjat e nisura në Tevrat – kjo do të na ndihmojë të kuptojmë Inxhilin. Tjetër ne shohim se si Kur’ani dhe Isa el Masih flasin për Daudin (a.s.) dhe Zaburin.

Shkarkoni PDF të të gjitha Shenjave nga Al Kitab si një libër

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *