Skip to content
Home » difference between christianity and the injil

difference between christianity and the injil

Kjo është një faqe për Al Injil – Ungjilli. Kjo NUK është një faqe për krishterimin. Unë e bëj këtë dallim për disa arsye.

Para së gjithash, siç e shpjegova në Rreth meje, ishte gjithmonë Inxhili i shpallur nga Profetët ai që më ka ndryshuar jetën dhe më ka tërhequr interesin. Krishterimi nuk më ka ndikuar kurrë në të njëjtën mënyrë dhe kështu nuk më ka ngritur kurrë interesin dhe studimin tim siç ka bërë Inxhili. Dhe meqenëse mund të shkruaj vetëm për atë që më ka prekur, e kufizoj këtë faqe vetëm në Inxhil (dhe Teurat & Zabur – librat e Biblës ose el kitab) siç janë shpallur nga Profetët. Ekzistojnë shumë faqe interneti, disa jane të mira dhe të tjera jo shumë të mira, të cilat diskutojnë krishterimin dhe nëse ky është veçanërisht interesi juaj, ju sugjeroj të googloni ‘Krishterimin’ dhe të ndiqni ato lidhje.

Ndoshta po pyesni veten për ndryshimin midis të dyve. Ju mund ta mendoni si të ngjashme të qenit arab dhe të qenit musliman. Shumica e njerëzve në Perëndim mendojnë se këto të dy janë të njëjtë, dmth të gjithë arabët janë myslimanë dhe të gjithë myslimanët janë arabë. Sigurisht që ka pasur mbivendosje dhe ndikim të jashtëzakonshëm mes të dyjave. Kultura dhe zakonet arabe janë ndikuar shumë nga Islami, dhe meqenëse Profeti Muhamed (a.s.) dhe shokët dhe pasuesit e tij ishin arabë, është gjithashtu e vërtetë se mjedisi arab lindi dhe ushqeu Islamin. Dhe sot Kurani lexohet dhe kuptohet më së miri në arabisht. Megjithatë, ka shumë muslimanë që nuk janë arabë dhe ka shumë arabë që nuk janë myslimanë. Ka mbivendosje dhe ndikim njëri mbi tjetrin – por ato nuk janë të njëjta.

Kështu është po ashtu edhe me Inxhilin dhe Krishterimin. Ka shumë gjëra, besime dhe praktika në krishterim që nuk janë pjesë e Inxhilit. Për shembull, janë festimet e njohura të Pashkëve dhe Krishtlindjeve. Ato janë ndoshta përfaqësimet më të njohura të krishterimit. Dhe këto festa janë në kujtim të lindjes dhe vdekjes së profetit Isa al Masih (Jezus Krisht – PBUH), i cili është profeti qendror në Inxhil. Por askund në mesazhin e Inxhilit, apo në librat e Ungjillit, nuk gjejmë ndonjë referencë apo urdhër (apo ndonjë gjë) që të ketë të bëjë me këto festime. Më pëlqen t’i festoj këto festa – po ashtu e njejtë për edhe shumë nga miqtë e mi që nuk kanë fare interes për Inxhilin. Në fakt, sekte të ndryshme të krishtera kanë ditë të ndryshme të vitit në të cilat festohen këto festa. Si shembull tjetër, Inxhili shënon se Isa el Masih (PBUH) i përshëndeti dishepujt e tij me ‘Paqja qoftë me ju’ (dmth. Selam ue alkum), megjithëse të krishterët sot nuk e përdorin atë përshëndetje.

Pastaj në mbrëmje të po asaj dite, dita e parë e javës, ndërsa dyert e vendit ku qenë mbledhur dishepujt ishin të mbyllura nga frika e Judenjve, erdhi Jezusi dhe u prezantua në mes tyre dhe u tha atyre: “Paqja me ju!.” (John 20:19)

Qoftë me festat, kishat, imazhet (si statujat nëpër kisha) ka shumë, të mira dhe të këqija, që janë zhvilluar pas shpalljes së Inxhilit nga Isa al Masih (PBUH), që është tërhequr në krishterim.

Pra, megjithëse ka shumë mbivendosje midis të dyjave – por ato nuk janë të njëjta. Në fakt, në të gjithë Biblën (el kitab) fjala ‘i krishterë’ përmendet vetëm tre herë, dhe hera e parë që përmendet tregon se idhujtarët e asaj kohe shpikën fjalën si emër të tyre për ‘dishepujt’ e Isa al-it. Masih.

Dhe plot një vit ata u bashkuan me atë kishë dhe mësuan një numër të madh njerëzish; dhe, për të parën herë në Antioki, dishepujt u quajtën të Krishterë. (Veprat e Apostujve 11:26)

Populli i Antiokisë, në atë kohë, adhuronte shumë perëndi dhe kur dishepujt e Isait erdhën duke ndjekur mësimet e tij, ata u quajtën “të krishterë” nga këta njerëz. Termat dhe konceptet në Taurat, Zabur dhe Inxhil (dmth. Bibla ose al kitab) që përdoren zakonisht për të përshkruar Inxhilin janë “Rruga” dhe “Rruga e Drejtë”; dhe ata që e pasojnë Inxhilin quhen ‘Besimtarë’, ‘Dishepuj’, ‘Ndjekues të Udhës’, ata që “i nënshtrohen drejtësisë së Zotit”.

Jam i bindur se të gjithë duhet të kenë mundësinë të kuptojnë Inxhilin. Për këtë qëllim kam edhe një blog/faqe tjetër për perëndimorët laikë – ata të kulturës sime – në www.considerthegospel.org. Por ajo faqe trajton shumë pyetje që besimtarët në Allahun tashmë janë përgjigjur (si “A ka Zot?”). Meqenëse ka kaq shumë histori dhe themele të përbashkëta ndërmjet Inxhilit dhe Islamit, shumica e mosmarrëveshjeve vijnë kryesisht nga mungesa e mundësive për të fituar mirëkuptim, dhe meqenëse kam pasur privilegjin të kem kaq shumë miq të mirë muslimanë që më udhëzojnë në të kuptuarit Kur’ani dhe Hadithi, ndërsa unë nga ana tjetër i ndihmova të kuptonin Inxhilin, mendova të hap këtë faqe interneti. Inshalla’Allah do t’i ndihmojë besimtarët që të kuptojnë më mirë gjithçka që kanë thënë Profetët. Dhe do të vazhdojë të ndryshojë jetën në mënyra të qeta, por dramatike, ashtu siç mësoi Isa al Masih (PBUH) shumë kohë më parë për fuqinë e Rrugës së Drejtë.

Meqenëse ne e dimë se Inxhili u shpall nga Profeti Isa el Masih (a.s.), dhe ata që i frikësohen Allahut duan të dinë dhe kuptojnë gjithçka që kanë folur profetët, polemikat e krishterimit i lëmë për vende të tjera dhe njerëz të tjerë. Inxhili meriton të kuptohet pa ndërlikimet e krishterimit. Unë mendoj se ju do të gjeni, siç kam gjetur edhe unë, se Inxhili do të jetë mjaft interesant dhe sfidues për ne mbi këtë bazë.