Skip to content
Home » can I keep Musa's law

can I keep Musa’s law

Urime! Ju mund të jeni shumë më të sigurt dhe me besim në vete në Ditën e Gjykimit sepse nëse mbani të gjithë Ligjin gjatë gjithë kohës ju keni Drejtësinë. Personalisht nuk njoh askënd që ka mundur ta mbajë Ligjin në këtë mënyrë, kështu që kjo është me të vërtetë një arritje e madhe. Por mos i ndalni ende përpjekjet tuaja, sepse duhet të vazhdoni në këtë Rrugë të Drejtë për gjithë jetën tuaj.

Unë kisha deklaruar se këto Dhjetë Urdhërimet e Ligjit nuk u anulluan kurrë pasi ato trajtojnë çështjet themelore të adhurimit të Zotit të Vetëm, tradhtisë bashkëshortore, vjedhjes, vërtetësisë etj. Por profetët e mëvonshëm i komentuan këto urdhra për të shpjeguar zbatimin e tyre më të plotë. Më poshtë është ajo që Isa el Masih (PBUH) tha në Inxhil për mënyrën se si ne i mbajmë këto Dhjetë Urdhëra. Në mësimin e tij ai u referohet ‘farisenjve’. Këta ishin mësuesit fetarë në kohën e tij. Ata mund të konsideroheshin si dijetarë shumë fetarë dhe të ditur të sotëm.

Fjalët e Isa el-Masih (PBUH) mbi Dhjetë Urdhërimet

Sepse unë po ju them se nëse drejtësia juaj e tejkalon atë të farisenjve dhe mësuesve të ligjit, sigurisht që nuk do të hyni në mbretërinë e qiejve.

Vrasje

21 Ju keni dëgjuar se u qe thënë të lashtëve: “Mos vrisni”; dhe: “Kushdo që vret do t’i nënshtrohet gjyqit”; 22 por unë po ju them: “Kushdo që zemërohet pa shkak kundër vëllait të tij, do t’i nënshtrohet gjyqit; dhe kush i thotë vëllait të vet: “Rraka,” do t’i nënshtrohet sinedrit; dhe kush do t’i thotë: “Budalla,” do t’i nënshtrohet zjarrit të Gehenës.

23 Nëse ti, pra, po paraqet ofertën tënde te altari, dhe atje kujtohesh se yt vëlla ka diçka kundër teje, 24 lëre atje ofertën tënde para altarit dhe shko pajtohu më parë me vëllanë tënd; pastaj kthehu dhe paraqite ofertën tënde.

25 Bëj një marrëveshje miqësore me kundërshtarin tënd, sa je në një rrugë me të, që kundërshtari yt të mos të dorëzojë te gjykatësi dhe gjykatësi të të dorëzojë te rojtari dhe ti të futesh në burg. 26 Në të vërtetë të them se nuk do të da-lësh prej andej pa e paguar edhe qindarkën e fundit.

Tradhti bashkëshortore

27 Ju keni dëgjuar se të lashtëve u qe thënë: “Mos shkel kurorën”. 28 Por unë po ju them se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemrën e vet. 29 Në qoftë se syri yt i djathtë të çon në mëkat, hiqe dhe flake larg teje, sepse është më mirë për ty që të humbësh një nga gjymtyrët e tua se sa të hidhet në Gehenën gjithë trupi yt; 30 dhe në qoftë se dora jote e djathtë të çon në mëkat, preje dhe hidhe larg teje, sepse është më mirë që të humbësh një nga gjymtyrët e tua se sa të hidhet në Gehena gjithë trupi yt. (Mateu 5:21-30)

Përveç kësaj, apostujt e Isa al-Masih – shokët e tij – gjithashtu mësuan për idhujtarinë. Ata mësuan se idhujtaria nuk është vetëm adhurimi i idhujve prej guri – por adhurimi i cdo gjëje së bashku me Allahun. Dhe kjo përfshin paratë. Prandaj do të vini re se ata mësojnë se ‘lakmia’ është gjithashtu idhujtari, sepse një person i pangopur adhuron paratë së bashku me Zotin.

Bëni, pra, të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë: kurvërinë, ndyrësinë, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakminë, që është idhujtari; për këto gjëra zemërimi i Perëndisë vjen… (Kolosianëve 3:5-6)

as pandershmëri, as të folur pa mend e të përqeshur, të cilat nuk kanë hije, por më tepër të ketë falenderime.Të dini në fakt këtë: asnjë kurvar, ose i ndyrë ose kurnac, i cili është idhujtar, nuk ka ndonjë trashëgim në mbretërinë e Krishtit dhe të Perëndisë. Askush të mos ju gënjejë me fjalë të kota, sepse, për shkak të këtyre gjërave, vjen zemërimi i Perëndisë mbi bijtë e mosbindjes. (Efesianëve 5:4-6)

Këto shpjegime të Isa al Masih dhe shokëve të tij i çojnë Dhjetë Urdhërimet origjinale, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me veprimet e jashtme, në motive të brendshme, të cilat vetëm Allahu mund t’i shohë. Kjo e bën Ligjin edhe më të vështirë.

Ju mund ta rishikoni përgjigjen tuaj nëse po e zbatoni Ligjin. Por nëse jeni të sigurt se po e mbani të gjithë Ligjin, Inxhili nuk do të ketë asnjë kuptim apo qëllim për ju. Dhe nuk ka nevojë të vazhdosh të ndjekësh Shenjat e mëtejshme ose të përpiqesh të kuptosh Inxhilin. Kjo sepse Inxhili është vetëm për ata që nuk po e zbatojnë Ligjin – jo për ata që po e zbatojnë atë. Isa el Masih e shpjegoi këtë në këtë mënyrë.

Dhe ndodhi që, kur Jezusi u ul në tryezë në shtëpi, erdhën shumë tagrambledhës dhe mëkatarë dhe u ulën në tryezë bashkë me të dhe me dishepujt e tij. Farisenjtë, kur e panë këtë, u thanë dishepujve të tij: “Pse Mësuesi juaj ha bukë me tagrambledhësit dhe me mëkatarët?.” Jezusi, mbasi i dëgjoi, u tha atyre: “Nuk janë të shëndoshët ata që kanë nevojë për mjekun, por të sëmurët. Tani shkoni dhe mësoni ç’do të thotë: “Unë dua mëshirë dhe jo flijime”. Sepse unë nuk erdha për të thirrur në pendim të drejtët, por mëkatarët.” (Mateu 9:10-13)